08 juni 2023

Svenskundervisningens klassrum är inte längre bara en plats för lärare och elever. Från och med nu behöver också generativa AI-verktyg som Chat GPT få ta plats. Det menar Helen Winzell, som forskar om svensklärares kunskap i skrivundervisning vid Linköpings universitet. I höst startar hon nya utbildningsmoduler för yrkesverksamma svensklärare där Chat GPT är en röd tråd i den första modulen om skrivundervisning.

Porträtt av forskaren Helen Winzell
Helen Winzell är forskare i skrivundervisning vid Linköpings universitet, och startar i höst en utbildningsmodul om skrivundervisning för yrkesverksamma svensklärare.  My Kronqvist

I den pågående debatten om AI och verktyg som Chat GPT nämns ofta farhågor om hur dessa verktyg kommer påverka undervisning och bedömning på ett negativt sätt. Helen Winzell håller med om att det finns många utmaningar men menar att vi behöver lära elever att förhålla sig till verktygen och att tekniken kan innebära nya möjligheter för skrivundervisningen. Hon beskriver Chat GPT som en tredje part i klassrummet, som kan vara ett hjälpande verktyg både för lärare och elever om vi bara lär oss att hantera det på rätt sätt.
– Jag vill uppmana svensklärare till att våga använda Chat GPT, inte bara genom att laborera med det själva på sitt arbetsrum, utan även att testa det tillsammans med sina elever i undervisningen, säger Helen Winzell.

Ett sätt att komma igång att skriva

– En text som en elev har skrivit kan vara så personlig att det kan vara känsligt att jobba med texten i undervisningen. Om vi i stället väljer att skapa en Chat GPT-genererad text så kan lärare och elever samtala om texten på ett annat sätt, förklarar Helen Winzell. Hon menar också att verktyg som Chat GPT kan vara till stor hjälp för de elever som av olika skäl har svårt att komma igång med att skriva. 

– I stället för att eleven måste skriva all text själv, så kan de använda sig av ett AI-verktyg för att generera en text att bygga vidare på, sammanfatta eller ge feedback på. Det kan bli ett sätt för eleven att komma igång med sitt skrivande, menar Helen Winzell. 

Svensklärarens utmaningar

Chat GPT är tillsammans med metoder och bedömning fokus för den modulutbildning i skrivundervisningens utmaningar som Helen Winzell introducerar vid LiU hösten 2023. Modulen är den första av tre uppdragsutbildningar som syftar till att stötta svensklärare i sina dagliga utmaningar i skriv- och litteraturundervisning. Helen Winzell har tidigare själv arbetat som gymnasielärare i svenska och bedriver nu forskning vid LiU om svensklärares kunskap om skrivundervisning. Hon betonar hur viktigt det är att skapa mötesplatser för lärare där de gemensamt kan gå på djupet i ett ämne och få samtala med lärare från andra skolor om skrivundervisningens utmaningar.

– De här utbildningsmodulerna är en möjlighet för svensklärare att få stanna upp och fokusera, få ny kunskap och ett nytt kontaktnät. En viktig del av utbildningen är att man träffas över skolgränserna, så att man får höra om hur man jobbar på andra skolor. Det är en konst att leda elevernas utveckling i svenska, och vi behöver varandra, avslutar Helen Winzell.

Porträtt av forskaren Helen Winzell Foto My Kronqvist

Helen tipsar om 3 sätt att använda Chat GPT i skrivundervisningen

1. Analysera

Gör jämförande analyser mellan texter som är genererade i Chat GPT och texter skrivna av människor.

2. Labba

Skapa en text i Chat GPT och laborera med texten genom att bryta ner, hacka sönder och förfina texten.

3. Få respons

Lägg in egna och andras texter i Chat GPT och be verktyget om respons och förbättringar. 

Kontakt

Utbildningen Skrivundervisningens utmaningar

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.