08 juni 2023

Svenskundervisningens klassrum är inte längre bara en plats för lärare och elever. Från och med nu behöver också generativa AI-verktyg som Chat GPT få ta plats. Det menar Helen Winzell, som forskar om svensklärares kunskap i skrivundervisning vid Linköpings universitet. I höst startar hon nya utbildningsmoduler för yrkesverksamma svensklärare där Chat GPT är en röd tråd i den första modulen om skrivundervisning.

Porträtt av forskaren Helen Winzell Helen Winzell är forskare i skrivundervisning vid Linköpings universitet, och startar i höst en utbildningsmodul om skrivundervisning för yrkesverksamma svensklärare.  My Kronqvist

I den pågående debatten om AI och verktyg som Chat GPT nämns ofta farhågor om hur dessa verktyg kommer påverka undervisning och bedömning på ett negativt sätt. Helen Winzell håller med om att det finns många utmaningar men menar att vi behöver lära elever att förhålla sig till verktygen och att tekniken kan innebära nya möjligheter för skrivundervisningen. Hon beskriver Chat GPT som en tredje part i klassrummet, som kan vara ett hjälpande verktyg både för lärare och elever om vi bara lär oss att hantera det på rätt sätt.
– Jag vill uppmana svensklärare till att våga använda Chat GPT, inte bara genom att laborera med det själva på sitt arbetsrum, utan även att testa det tillsammans med sina elever i undervisningen, säger Helen Winzell.

Ett sätt att komma igång att skriva

– En text som en elev har skrivit kan vara så personlig att det kan vara känsligt att jobba med texten i undervisningen. Om vi i stället väljer att skapa en Chat GPT-genererad text så kan lärare och elever samtala om texten på ett annat sätt, förklarar Helen Winzell. Hon menar också att verktyg som Chat GPT kan vara till stor hjälp för de elever som av olika skäl har svårt att komma igång med att skriva. 

– I stället för att eleven måste skriva all text själv, så kan de använda sig av ett AI-verktyg för att generera en text att bygga vidare på, sammanfatta eller ge feedback på. Det kan bli ett sätt för eleven att komma igång med sitt skrivande, menar Helen Winzell. 

Svensklärarens utmaningar

Chat GPT är tillsammans med metoder och bedömning fokus för den modulutbildning i skrivundervisningens utmaningar som Helen Winzell introducerar vid LiU hösten 2023. Modulen är den första av tre uppdragsutbildningar som syftar till att stötta svensklärare i sina dagliga utmaningar i skriv- och litteraturundervisning. Helen Winzell har tidigare själv arbetat som gymnasielärare i svenska och bedriver nu forskning vid LiU om svensklärares kunskap om skrivundervisning. Hon betonar hur viktigt det är att skapa mötesplatser för lärare där de gemensamt kan gå på djupet i ett ämne och få samtala med lärare från andra skolor om skrivundervisningens utmaningar.

– De här utbildningsmodulerna är en möjlighet för svensklärare att få stanna upp och fokusera, få ny kunskap och ett nytt kontaktnät. En viktig del av utbildningen är att man träffas över skolgränserna, så att man får höra om hur man jobbar på andra skolor. Det är en konst att leda elevernas utveckling i svenska, och vi behöver varandra, avslutar Helen Winzell.

Porträtt av forskaren Helen Winzell Foto My Kronqvist

Helen tipsar om 3 sätt att använda Chat GPT i skrivundervisningen

1. Analysera

Gör jämförande analyser mellan texter som är genererade i Chat GPT och texter skrivna av människor.

2. Labba

Skapa en text i Chat GPT och laborera med texten genom att bryta ner, hacka sönder och förfina texten.

3. Få respons

Lägg in egna och andras texter i Chat GPT och be verktyget om respons och förbättringar. 

Kontakt

Utbildningen Skrivundervisningens utmaningar

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.