Studenter i blå overaller skrattar.
iStock/SolStock

Hur lär du ut din egen yrkeskunskap inom yrkesutbildningen? Den här utbildningen ger dig teoretiska kunskaper och ett erfarenhetsutbyte som stöttar dig i din roll att undervisa som yrkeslärare.  

Yrkesutbildningar får en allt viktigare roll i kompetensförsörjningen till arbetslivet. Den här utbildningen finns till för att stötta dig som yrkeslärare i pedagogik, didaktik och hur du leder lärprocesser inom yrkesutbildningen. Undervisar du yrkesämne och har behov av didaktisk och pedagogisk kompetensutveckling? Kanske har du varit yrkesverksam och har ingen pedagogisk examen i grunden? Då kan den här utbildningen hjälpa dig att forma och utvecklas i din nya roll som yrkeslärare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till verksamma inom yrkesutbildning på Komvux och folkhögskola, yrkeshögskola och på gymnasieskolans yrkesprogram.

Om utbildningen

Innehåll

Med stöd av LiU:s forskare i vuxnas lärande får du lära dig grundläggande teorier och begrepp rörande yrkesidentitet, kunskap, och yrkeslärande i skola och arbetsliv. Centralt i utbildningen är betydelsen av, och medvetenhet om, din egna yrkesidentitet och yrkeskunnande för lärare i yrkesämnen, samt hur din egna yrkeskunskap relaterar till yrkesutbildningens yrkesämne. I kursen över vi på att använda aktuella styrdokument som en grund för planering av din undervisning. Ett viktigt inslag i kursen är dina egna och andra kursdeltagares erfarenheter och reflektioner kring utvecklingsbehov som lärare.

Genomförande

Träffar på plats kan kombineras med träffar online. Undervisningen består förslagsvis av föreläsningar, seminarier, basgruppsarbete och redovisningar. Inför respektive kurstillfälle läser du litteratur och under kurstillfällena varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar och praktiska övningar. Alla kursuppgifter är nära relaterade till din egen undervisning.

Omfattning och examination

Utbildningen ger 7.5 hp vilket motsvarar cirka 200 timmars studier. Utbildningen kan genomföras med eller utan examination och erhållande av högskolepoäng. För dig som vill erhålla högskolepoäng efter avslutad utbildning sker examinationen genom skriftlig inlämningsuppgift och muntligt seminarium. Utan avslutande examination erhålls ett kursintyg.

Skräddarsydd kompetensutveckling

Den här utbildningen kan även skräddarsys efter de behov som finns i just din organisation.

Det finns stora möjligheter för er som uppdragsgivare att designa er egen kurs och påverka utbildningens omfattning, innehåll och när, var och hur utbildningen ska genomföras. En skräddarsydd utbildning kan hållas i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte.

Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd kompetensutveckling!

Mejla oss

Fler utbildningar för dig som arbetar med vuxenutbildning

LiU bedriver världsledande forskning om vuxnas lärande

Vid Linköpings universitet finns en av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området vuxnas lärande, såväl nationellt som internationellt. Våra utbildningar har nära koppling till forskningen inom området, vilket innebär att du som deltagare får med dig aktuella kunskaper ut i arbetslivet som bygger på den senaste forskningen.

Kontakt

Utbildningen ges av