Lärare hjälper student i ett praktiskt moment.
IStock/Phynart Studio

För dig som är yrkeslärare och vill fördjupa dina kunskaper om yrkesdidaktik. Utbildningen ger dig möjlighet att få reflektera kring och utvecklas i din roll som yrkeslärare, med stöd av LiU:s forskare inom vuxnas lärande. 

Yrkesutbildningar får en allt viktigare roll i kompetensförsörjningen till arbetslivet. Den här utbildningen är till för dig som har arbetat ett tag som yrkeslärare och känner att du vill utvecklas i din roll. Tillsammans med LiU:s forskare inom vuxnas lärande får du den teoretiska kunskapen att fördjupa dig i yrkesdidaktik och även stöd i att reflektera kring, analysera och utveckla din egen undervisning. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till verksamma inom yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och på gymnasieskolans yrkesprogram.

Om utbildningen 

Innehåll

Under kursträffarna fördjupar vi oss i olika teorier kring yrkesdidaktik, vuxnas lärande, ledarskap och grupprocesser utifrån vad det innebär att undervisa i ett yrkesämne. Vi diskuterar yrkesdidaktik utifrån grundläggande begrepp rörande yrkesidentitet, yrkeslärande och din egen lärarroll. Olika yrkesdidaktiska val sätts i relation till planering, genomförande och utvärdering av din undervisning. Du och kursens övriga deltagare får utbyta erfarenheter och reflektioner kring utvecklingsbehov som lärare, där ni får möjlighet att lära av varandra. Dessutom behandlar vi hur styrdokument används som en grund för undervisning.

Genomförande

Träffar på plats kan kombineras med träffar online. Undervisningen består förslagsvis av föreläsningar, seminarier, basgruppsarbete och redovisningar. Inför respektive kurstillfälle läser du litteratur och under kurstillfällena varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar och praktiska övningar. Kursuppgifterna är nära relaterade till den egna undervisningen.

Omfattning och examination

Utbildningen ger 7.5 hp vilket motsvarar cirka 200 timmars studier. Utbildningen kan genomföras med eller utan examination och erhållande av högskolepoäng. För dig som vill erhålla högskolepoäng efter avslutad utbildning sker examinationen genom skriftlig inlämningsuppgift och muntligt seminarium. Utan avslutande examination erhålls ett kursintyg.

Skräddarsydd utbildning

Den här utbildningen kan även skräddarsys efter de behov som finns i just din organisation.

Det finns stora möjligheter för er som uppdragsgivare att designa er egen kurs och påverka utbildningens omfattning, innehåll och när, var och hur utbildningen ska genomföras. En skräddarsydd utbildning kan hållas i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte.

Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd kompetensutveckling!

Mejla oss

Fler utbildningar för dig som arbetar med vuxenutbildning

LiU bedriver ledande forskning om vuxnas lärande

Vid Linköpings universitet finns en av de mest framträdande forskningsmiljöerna inom området vuxnas lärande, såväl nationellt som internationellt. Våra utbildningar har nära koppling till forskningen inom området, vilket innebär att du som deltagare får med dig aktuella kunskaper ut i arbetslivet som bygger på den senaste forskningen.

Kontakt

Utbildningen ges av