En lärare visar sina studenter hur elektriska kopplingar fungerar.
  iStock/industryview

I den här kursen får du utveckla dina kunskaper om folkhögskolans yrkesutbildning och dess styrning, innehåll, form, bedömning och deltagare. Med stöttning av LiU:s forskare inom vuxenutbildning får du också arbeta med att identifiera områden där din organisation och du som lärare kan utvecklas.

Målgrupp

En utbildning för dig som undervisar på yrkesinriktade kurser på folkhögskola.

Om utbildningen 

Genomförande

Den här utbildningen omfattar 7.5 hp och ges förslagsvis med fyra fysiska träffar och ett digitalt tillfälle. Undervisningen i utbildningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier,  grupparbeten och övningar som du arbetar med mellan träffarna. Under utbildningen tar vi utgångspunkt i dina erfarenheter som lärare på en yrkesinriktad utbildning, men också dina kunskaper inom och erfarenheter från det yrkesområde som du utbildar för. 

Utbildningen kan skräddarsys efter de behov som finns i just din organisation. En skräddarsydd utbildning kan genomföras i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Deltagare om utbildningen

En jättebra kurs! För mig som inte har jobbat så länge på folkhögskola var den nyttig på flera sätt. Extra bra var avsnittet om folkbildning och att våra föreläsare hade olika utgångspunkter. Jag känner att jag nu har mer kött på benen att kunna diskutera själva lärandet på yrkesinriktade folkhögskolekurser.
Tidigare kursdeltagare

Utbildningens innehåll

Yrkeskunskap och yrkesidentitet

Vad kännetecknar innehållet i olika yrkesutbildningar, och hur är detta relaterat lärarens eget kunnande i förhållande till yrket.

Yrkesutbildning på folkhögskola

Vad innebär yrkesutbildning i ett folkhögskolesammanhang med dess historia och tradition, och hur är denna utbildning relaterad till annan yrkesutbildning och till arbetslivet. Vi tar också upp villkor som finns för folkhögskolans yrkesutbildning, och hur dessa formas i samspel mellan staten, folkbildningens aktörer, avnämare i form av arbetsgivare och branscher samt den enskilda folkhögskolan och dess lärare och deltagare.

Lärarroll och yrkesdidaktik

Här behandlas lärarrollen i folkhögskolans yrkesutbildning, och hur denna formas i mötet mellan yrke, yrkesdidaktik och folkhögskolesammanhang. 

Bedömning och validering

Här behandlas olika former av bedömning inför och under en yrkesutbildning, bland annat innebörden i formativ och summativ bedömning samt validering.

Deltagarinflytande och inkluderande pedagogik

Här behandlas deltagarinflytande på folkhögskola samt innebörden i en inkluderande pedagogik med hänsyn till deltagare med särskilda behov.

Utveckling av folkhögskolans yrkesutbildning

Här behandlas möjligheter till utveckling av såväl den enskilda lärarens undervisning som av en kurs som helhet.

Fler utbildningar för dig som arbetar på folkhögskola

Kontakt

Utbildningen ges av