21 juni 2022

Studenter som läser Miljövetenskap vid Linköpings universitet är nöjda med utbildningen och tycker att den är relevant för ett framtida arbetsliv. Dessutom är karriärmöjligheterna efter utbildningen nu bättre än någonsin tidigare.

Närbild av karta sedd uppifrån. En person syns som pekar på kartan
Peter Holgersson AB

Den senaste studentundersökningen på Linköpings universitet visar att studenterna vid Miljövetenskap är mycket nöjda med utbildningen. Enkäten skickades ut till de studenter som är inne på sin andra termin eller mer under vårterminen 2022. På frågan ”Sammanfattningsvis, hur nöjd är du med den utbildning du hittills genomgått på LiU?” fick Miljövetenskap 4.7 av 5.0 i betyg. När studenterna fick bedöma lärarnas förmåga att undervisa blev det samma höga betyg av studenterna. I den senaste undersökningen är svaren om Miljövetenskap också mer positiva än något tidigare år.

– Vi har jobbat mer med kopplingen till arbetslivet, att studenterna får möta fler potentiella arbetsgivare redan under utbildningen och bland annat göra uppgifter som företag och organisationer faktiskt använder sig av direkt. Många av våra studenter får nu jobb redan innan de har gått ut utbildningen och det finns en stor efterfrågan på den kompetens som de får. Det kan vara en del av förklaringen till resultatet av undersökningen. Sen jobbar vi ju väldigt aktivt med att utveckla utbildningen efter tidigare studenters och arbetslivsrepresentanters utvecklingsförslag vilket förhoppningsvis gör att utbildningen hela tiden blir lite bättre, säger Erik Glaas, lärare i Miljövetenskap vid Linköpings universitet.

Leder till framtidsyrke

Erik Glaas menar att Miljövetenskap leder till ett framtidsyrke där man har stor möjlighet att göra skillnad för att komma tillrätta med de klimat- och miljöproblem samhället står inför. Studenterna på Miljövetarprogrammet träffar i sina studier också många lärare som forskar aktivt med de frågor de studerar.

– Det är inspirerande för studenterna och visar att vi ligger i framkant i vår kunskapsuppbyggnad. Vi arbetar alltid med nutida utmaningar som det pratas mycket om i samhället och media. Studenterna är inne i att undersöka hur problem som lyfts i exempelvis media ska lösas och märker att företag och organisationer söker personal med den kunskap och de förmågor de tränar upp hos oss.

Vad finns det för karriärmöjligheter efter utbildningen?

– Bättre än någonsin skulle jag säga. Det utbildas färre Miljövetare än vad som behövs. Vi ser en oerhört stor efterfrågan på de studenter som går ut utbildningen och de får dessutom mer kvalificerade jobb än tidigare. Nu går flera direkt in i ledande och koordinerande roller på företag och i organisationer. Flera studenter kan välja vilka jobb de vill ha. Vi har alltid haft en hög andel studenter som får jobb, men nu är det mer så än någonsin tidigare. Vi ska ha en grön omställning av världen och Miljövetare ska leda det arbetet!

Hur är det att vara lärare vid utbildningen?

– Det som är så roligt med att undervisa på Miljövetarprogrammet är att studenterna har så olika bakgrund och kommer in med olika erfarenheter. Vissa har läst natur och kan redan grunderna på labb, men har mindre med sig om till exempel politik. Andra kommer med mycket kunskap om exempelvis ekonomi men har inte hållit i ett provrör på länge. I en tvärvetenskaplig utbildning som Miljövetarprogrammet gör det att studenterna har mycket utbyte av varandra, får träna mycket på att jobba i grupp och leda och arbeta i projekt där alla har olika styrkor. Det är roligt att som lärare stötta sådana processer och se hur studenterna växer med uppgifterna. De blir duktiga på att koppla ihop saker och prata olika ”expertspråk”. Det är en bra grund för att förstå problem på nya sätt och hitta innovativa lösningar.

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.