AI, lärande och skola


Robotar med olika ansiktsuttryck är glada med elev som är glad och håller i högt betyg
gmast3r

AI, lärande och skola är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om AI och utbildning inom grund- och gymnasieskolan. Nätverket drivs i samverkan mellan den Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap.

Nätverket har varit aktivt sedan januari 2021 och samlar ca 50 forskare ifrån olika institutioner. Nätverket syftar till att fördjupa och konsolidera samverkan mellan olika forskningsmiljöer med intresse för just AI, utbildning och skola vid Linköpings universitet. Nätverket är även en mötesplats för forskare som annars inte träffas i vardagen för att generera gemensamma forskningsansökningar. Det finns idag sex olika grupper av forskare som aktivt arbetar med forskningsansökningar och nätverket fungerar som stöd för dessa ansatser.

Kontakt

Representerade institutioner och forskningsmiljöer

Styrkeområde AI