AI, lärande och skola är ett tvärvetenskapligt nätverk för forskning om AI och utbildning inom grund- och gymnasieskolan. Nätverket drivs i samverkan mellan den Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap.

Nätverket har varit aktivt sedan januari 2021 och samlar ca 50 forskare ifrån olika institutioner. Nätverket syftar till att fördjupa och konsolidera samverkan mellan olika forskningsmiljöer med intresse för just AI, utbildning och skola vid Linköpings universitet. Nätverket är även en mötesplats för forskare som annars inte träffas i vardagen för att generera gemensamma forskningsansökningar. Det finns idag sex olika grupper av forskare som aktivt arbetar med forskningsansökningar och nätverket fungerar som stöd för dessa ansatser.Robotar med olika ansiktsuttryck är glada med elev som är glad och håller i högt betyg Foto gmast3r

Kontakt

Representerade institutioner och forskningsmiljöer

Universitetsparken bakom I-huset.

Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)

Mänskligt beteende och förutsättningar för lärande står i fokus för utbildning och forskning på vår institution. Vi utbildar studenter och forskare som står väl rustade att möta framtida utmaningar i samhälle och arbetsliv.

Föreställer E-huset på Campus Valla.

Institutionen för datavetenskap (IDA)

En av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa med forskning och utbildning inom AI, människa-datorinteraktion, programvaruteknik och datorsystem, och data science. Verksamheten är inriktad mot både teknisk och filosofisk fakultet.

Kiselcihp

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner. Våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Mer om AI vid LiU