Genom att läsa psykologi kan du designa din egen utbildning. Psykologi är läran om människans tänkande och beteende. Det handlar bland annat om hjärnans och nervernas funktioner, om minnet, beslutsfattande, identitet, relationer och grupprocesser.

Examen i psykologi

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns tre olika examina om du väljer att läsa Psykologi som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Filosofie magisterexamen, 60 hp
  • Filosofie masterexamen, 120 hp

Kurser inom huvudområdet psykologi

Psykologi 1, grundkurs, 30 hp

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och ge insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhe...

Psykologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper inom några av psykologins huvudområden och illustrera psykologins tillämpning på praktiska problem. Kursen syftar också till att ge de studerande viss färdighetsträning i oli...

Psykologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Kursen fördjupar de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom något av psykologins områden och ger fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete. Uppsatsarbetet utförs i par. Forskning i psykologi vid IBL bedrivs främst inriktad mot kognitiv ps...

Psykologi 4, avancerad nivå, 30 hp

Kursen fördjupar de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom något av psykologins områden och ger fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete. Uppsatsarbetet utförs enskilt. Forskning i psykologi vid IBL bedrivs främst inriktad mot kognitiv ...

Psykologi 5, 60 hp

The course deepens the theoretical and methodological knowledge in some areas of psychology and continues to give experience of research work. Thesis work is done individually. Research in psychology on the IBL is primarily focused on cognitive ps...

Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

Är du intresserad av människors beteende och vill lära dig mer hur vi fungerar både som individer och i grupp? På kursen läser du sociologi, pedagogik och psykologi, en kombination som gör att du får en fördjupad förståelse för människors beteende.

Tre utbildningsnivåer

Behöver du vägledning? Kontakta en studievägledare.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i psykologi? Kontakta studievägledaren för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU