Välkommen till LiU:s temasida om energieffektivisering - i forskning, utbildning och samverkan.

Elnät

Bränslebrist och skyhöga elpriser - 2022 skakas Sverige och stora delar av omvärlden av den värsta energikrisen sedan oljekrisen i början av 70-talet. I jakten på lösningar nämns ofta energieffektivisering - att hushåll och företag helt enkelt ska använda mindre energi. Den svåra frågan är förstås hur.

På Linköpings universitet finns omfattande forskning om hur det kan gå till. På LiU finns också utbildning och en rad andra aktiviteter med inriktning mot energieffektivisering. på den här sidan kan du läsa nyheter om vår forskning och fördjupa dig i andra verksamheter inom området. Längst ner på sidan finns också en presslista med kontaktuppgifter till forskare inom energiområdet.

Senaste forskningsstudien

Nyheter

elnät

Ny energiforskning leds från LiU

Energimyndigheten anslår 67 miljoner kronor till fem nya forskningsprojekt inom tredje etappen av Forskarskolan Energisystem, Foes. Två av projekten kommer att ledas av forskare vid Linköpings universitet.

En person står vid ett träd utomhus.

"Vi måste använda elen smartare"

Att ge statlig kompensation för höga elpriser är helt fel väg att gå. Sverige behöver i stället tydliga styrmedel för att få fler att använda mindre el på ett smartare sätt. Det menar Louise Ödlund som forskat om energifrågor i över 20 år.

Sågverk i furu med maskiner för bearbetning av trä. Träbearbetningsanläggning.

Isbergsproblemet för slutenergianvändning i svensk industri

Ungefär en tredjedel av energin i Sverige används för produktion inom industrin, där ett fåtal energiintensiva branscher står för en stor andel av industrins energianvändning. Men vet vi verkligen var energin de facto används i industrin?

Video

Vart tar energin vägen?

Elspartips för studenter (och alla andra)

Forskningsområden

Utbildning

Delta i ett energispel 

Kontakta LiU:s experter