29 maj 2019

Ett examensarbete betyder samverkan mellan studenter, lärare och en organisation eller företag utanför LiU. Ibland är ytterligare en part inblandad i arbetet. Kanske någon som erbjuder både stipendier och uppskattning?

Mark Kretz, Energi- och miljötekniska föreningen, studenterna Malin Grönberg och Sara Vaghult samt professor Patrik Thollander. Foto: Mikael Sönne

Stort intresse för resultaten

Studenter på EMM-programmet (Energi, Miljö, Management) och blivande högskoleingenjörer har i flera år gjort en extra dragning av sina exjobb på våren. I publiken sitter personer från Energi- och miljötekniska föreningen med 7000 medlemmar runt om i Sverige. Föreningen erbjuder studenter att vara med i en artikeltävling där vinnande bidrag publiceras i tidskriften Energi och Miljö.

Förra året var ett 40-tal medlemmar med på presentationerna; i år låg dessa i anslutning till en helg och då kom något färre.

- För studenterna blir det också ett extra tillfälle att träna på sina presentationer, säger Patrik Thollander, professor i energisystem.

Årets exjobb som presenterades handlar om energiledning i energiintensiva industrier, fjärrvärme i Kalmar kommun, framtida energilösningar för småhus, kartläggning av flerbostadshus i Vasastaden och hur energieffektiva byggnader kan påverka Linköpings energisystem.

Kul och viktigt

- Det har varit jättekul. Jag vet att Energimyndigheten kommer att läsa det här, och jag hoppas att resultaten kommer att användas, säger Malin Grönberg, som undersökt energiintensiva industrier.

Anna Adolfsson och Sara Vaghult har gjort en så kallad ”aktivitetsbaserad energikartläggning” av Berzeliusskolan i Linköping. Det innebär att de undersökt vilka aktiviteter i skolan som kräver mest elektricitet.

Skolköken kräver mycket ström.

- Håll i er nu, säger Anna Adolfsson när de kommer till den aktivitet som sticker ut mest i undersökningen.

Näst efter driften av fastigheten (ventilation med mera) är det nämligen skolköket som drar mest el, framför allt inför lunchen. Det är naturligt då skolan har ett stort tillagningskök, men delvis kan det också bero på att ugnar och andra maskiner sätts på för tidigt eller i onödan. Det är i alla fall något som bör undersökas vidare.

Outforskat område

Det annorlunda perspektivet är intressant. Det är väl känt hur olika byggnader fungerar i ett energiperspektiv, medan det som händer i byggnaderna inte alls är lika undersökt. Det har också vidtagits fler åtgärder för att spara energi i fastigheter, än vid olika aktiviteter. Kanske är de väl så viktiga ur energisynpunkt?

- Det har varit väldigt intressant att jobba med något som kan få praktisk betydelse. Vi har tagit fram mycket data som jag vet kommer användas på olika sätt. Det känns bra, säger Sara Vaghult.

Mark Kretz från Energi- och miljötekniska föreningen var mycket nöjd med presentationerna efteråt. ”Så jäkla bra”, utbrast han spontant och bjöd in alla studenterna till föreningens artikeltävling.

- Jättebra presentationer, verkligen. Kanske finns det lite hopp för mänskligheten ändå, säger han och skrattar lite.

Länk till Energi- och miljötekniska föreningen

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.