diignat

En workshopserie för dig som vill lära dig mer om hur du kan arbeta med programmering, främst i förskola till årskurs 6.

I denna workshopserie får du som är lärare för tidigare åldrar lära dig hur du kan integrera programmering i din undervisning. Vi utgår ifrån Skolverkets webbkurs ”Om programmering” som du tar del av mellan träffarna. Under träffarna behandlar vi innehållet tillsammans och gör praktiska övningar.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig i första hand till

 • förskolelärare
 • lärare som undervisar i åk F–3 eller specialskolans åk F-4
 • lärare i fritidshem
 • lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-6 eller specialskolans åk 5-7
 • lärare som undervisar i grundsärskolan åk 1-6. I andra hand även lärare som undervisar i andra ämnen, årskurser eller skolformer.

Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga. Du behöver din huvudmans godkännande. Inga förkunskaper i programmering krävs.

Om utbildningen

Med utgångspunkt i Skolverkets webbkurs ”Om programmering” genomförs 4 workshopsträffar. Härigenom får du stöd i att genomföra webbkursen och utgångspunkter för kollegialt lärande kring programmering i undervisningen.

Om webbkursen ”Om programmering”

”Om programmering” är en webbkurs som finns tillgänglig på Skolverkets utbildningsportal.
Att följa webbkursen är kostnadsfritt. Webbkursen ”Om programmering” består av nio avsnitt som ger en översikt över programmering i undervisningen från förskolan till gymnasieskolan och dessutom innehåller övningar i programmering. I avsnitten ”prova på programmering” och ”prova vidare” finns uppgifter som ger möjlighet till övning i programmering.

Undervisning och arbetsformer

Kursen ges under fyra online-träffar som täcker upp det innehåll som ingår i kursmaterialet för "Om programmering”. Mellan de fyra kurstillfällena får deltagarna arbeta på egen hand med möjlighet till handledning vid behov.

Alla träffar följer samma upplägg:

 • Frågor och svar sedan senast.
 • Introduktion till dagens tema och arbete med uppgifter under handledning. Uppgifterna kan vara dels de som finns i materialet, dels sådana som kursledaren introducerar.
 • Diskussion kring hur man kan ta in det nya i arbetet med eleverna.

Innehåll

Lärandemålen för workshopserien är samma som för webbkursen ”Om programmering”, vilket innebär att deltagaren ska utveckla kunskaper

 • I hur programmering påverkar barn/elever och samhället
 • Om skrivningarna i läroplanerna gällande digital kompetens och programmering.
 • Om programmering och om programmering som ett verktyg i undervisningen.

Omfattning och examination

Att genomföra hela webbkursen ”Om programmering” tar 16 timmar. Därutöver tillkommer workshops och kursuppgifter, så totalt får man räkna med att lägga ca 25 timmar på denna utbildningsinsats. Redan under den första träffen introduceras den avslutande kursuppgiften. Målsättningen med uppgiften är du som deltagare ska få pröva på programmering med dina elever och reflektera över denna erfarenhet.  Lärosätet ger ut ett kursintyg till de deltagare som har klarat sitt spår, redovisat tillhörande kursuppgift samt har haft en närvaro på 75% eller mer på workshopsträffarna. 

Kontakt

Relaterad information

Inspirationsmaterial för teknikundervisning

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan -CETIS, arbetar för att stimulera och utveckla teknikundervisning.

Du som lärare kan till exempel använda CETIS kostnadsfria inspirationsmaterial i din egen teknikundervisning, inspireras av tekniksagor för förskolan och ta del av de senaste nyheterna för teknikundervisning i tidskriften "Teknikundervisning i skolan".