Konferensen Framtidens skadeplats hölls i Linköping 27 april 2022.

Talare i blå kavaj i aula. Foto Thor Balkhed

Konferensen Framtidens skadeplats 2022

Huvudtalare var Douglas Stirling med erfarenheter från sammanslagning av ambulans, räddningstjänst och polis i Skottland. Douglas Stirling är chef för enheten Joint Emergency Services Unit på Scottish Multi-Agency Resilience Training & Excercise Unit (SMARTEU). Han leder utvecklingsarbetet på SMARTEU och är expert inom samverkan i träning och övning för polis, räddningstjänst, ambulans och dess samverkansaktörer. 

Tema för olika de föreläsningsspåren var bland annat pågående dödligt våld, säkerhet i offentlig miljö och frivilliga i räddning och respons. Övningshallen på Katastrofmedicinskt centrum öppnar för utställare och demonstrationer.

Presentationer

Här hittar du presentationer från 2022 års konferens

KeyNote

Ny teknik för skadeplatsarbete

LägesbildSäkerhet i publik miljö

Lärdomar av pandemin

Samverkan och lokalisering


Simulering

Stoppa blödningen

Frivilliga


Läs nyhet om 2022 års konferens

Keynote-talare: Douglas Stirling

Douglas Stirling började som polis 1988 efter 10 års militärtjänst och har inom polisen haft olika tjänster som till exempel chef för utbildning av kriminalpolisen och som policing area commander i Edinburgh med specialkunnande inom kriminalutredning, anti-korruptionsarbete och terrorismbekämpning.

2011 ledde han arbetet med samverkansövningar och beredskap för olympiska spelen i London 2012 och Glasgow Commonwealth Games 2014; två omfattande uppdrag som föranledde och möjliggjorde grundandet av SMARTEU (Scottish Multi-Agency Resilience Training and Exercise Unit) där han i dag är enhetschef.

SMARTEU:s huvuduppdrag är att koordinera övning och träning för polis, ambulans och räddningstjänst i Skottland genom expertråd och stöd, samt utveckling och leverans av stora och komplexa övningar.


Tidigare konferenser

Kontakt