Fotografi av Madeleine Nyberg

Madeleine Nyberg

Administratör

Administratör vid Avdelningen för informationssystem och digitalisering (INDIG) samt för Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE) 

Kursadministration inom informatik

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Administrativt stöd för:

  • Fristående kurser och samtliga programkurser inom informatik.
  • Avdelningen för informationssystem och digitalisering (INDIG).
  • Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE).
  • Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER.
  • Tidigare administrativt stöd för HELIX Competence Center.
 

Mina avdelningar

Forskningscentrum

Administration inom INDIG

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation