04 oktober 2021

Energimyndigheten anslår 24,5 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt på LiU som ska öka förståelsen för olika komplexa samband i energisystemet. Stödet ges inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM).

bygnad i nattljus Energiforskning i bred bemärkelse vid LiU får anslag från Energimyndigheten.

Olika institutioner

De beviljade projekten spänner över ett brett forskningsfält men har det gemensamt att samtliga involverar samhällsaktörer på olika nivåer, som medborgare och beslutsfattare. Enligt Energimyndigheten skapar det goda förutsättningar för att kunskapen ska kunna omsättas till handling som bidrar till samhällsförändring.

– Samhället behöver agera här och nu för att skapa ett hållbart energisystem för alla. Projekten som nu får stöd kommer kunna bidra med nödvändig kunskap om hur olika aktörer, på olika samhällsnivåer, kan bidra till den hållbara energiomställningen, säger Marie Claesson, forskningshandläggare på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Totalt beviljas tolv projekt stöd av Energimyndigheten. Här är de fyra projekten på Linköpings universitet med respektive anslag, projektledare och institution:

Framtiden för evenemang- och mötesindustrin i ett transporteffektivt samhälle efter COVID-19, 5 664 773 kr, Solmaz Filiz Karabag, biträdande professor, IEI

Är digitalisering gynnsam för alla? Målkonflikter i elmarknaden för hushållskunder, 3 887 967 kr, Darcy Parks, postdoktor, Tema

Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet, 8 906 173 kr, Björn Johansson, adjungerad professor, IDA

Regenerative Energy Communities – konstnärliga och kollektiva energiexperiment för resilient jordbruk, 5 992 602 kr, Eric Snodgrass, postdoktor, Tema

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

9,5 miljoner till forskning om tjänsteinnovationer

Ett generöst bidrag på 9,5 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse landar på LiU. Bidraget ska användas för att titta närmare på hur företag kan använda digital teknik och data för att skapa nya och användbara tjänster.