Kardiovaskulär magnetresonans (CMR)

Blodflöde i hjärta

Vår forskning syftar till att förvärva nya insikter inom det kardiovaskulära systemet vid hälsa och sjukdom, genom utveckling och tillämpning av nya bildgenerande metoder för kvantifiering av blodflöde, väggrörelse, och vävnadskarakterisering.

Blodflöde i friskt hjärtaDet kardiovaskulära systemet förser kroppen med blod under en livstid, i vila och under arbete, vid hälsa och sjukdom. Hjärtat genererar blodflödet genom sammandragning av muskelfibrer orienterade i ett komplext spiralmönster. Hjärtat pumpar blod utan avbrott genom att ständigt anpassa sig till nya fysiologiska och patologiska tillstånd. Men ibland kan små oregelbundenheter i blodflödet i hjärtat under fosterstadiet, eller sekundärt vid förvärvad sjukdom eller kirurgi, leda till en kaskad av andra avvikelser inklusive trombbildning, hemolys, ateroskleros, vaskulär aneurysmbildning och hjärtsvikt.

Detta spektrum av sjukdomar kan man bara förstå fullständig genom att bedöma blodflödesdynamik, väggmekanik och vävnadssammansättning. Dessvärre är de flesta icke-invasiva avbildningstekniker begränsade till utvärdering av morfologi, medan invasiva metoder endast ger lokala värden. Detta är ett betydande hinder för förbättrad kardiovaskulär diagnostik och för ökad förståelse av kardiovaskulär fysiologi och patofysiologi.

 

Tvärvetenskaplig forskning och nya avbildningsmetoder 

Vår tvärvetenskapliga forskargrupp strävar efter ökad insikt i hjärt-kärlsystemet vid hälsa och sjukdom genom utveckling och tillämning av nya avbildningsmetoder för kvantifiering av blodflödet, väggrörelse och vävnadskarakterisering.

Vi har utökat funktionaliteten av magnetisk resonanstomografi och använder nya tekniker för att studera blodflödesmönster, turbulensintensitet, hjärtmuskeldeformation och vävnadskarakterisering.
Vi använder också andra avbildningsmodaliteter såsom ultraljud och datortomografi. Genom att kombinera dessa unika bilddata, både kliniska och experimentella, med biomekaniska modelleringsprinciper och molekylärbiologiska data, erhålls nya bedömningsmetoder och insikter om hjärtkärl-funktion och -sjukdom.

Avancerad bedömning av hjärtats blodflöde, väggrörelse och vävnadskarakterisering har potential att bidra till tidigare och mer exakt upptäckt, förbättrad behandlingsplanering och uppföljning av ett spektrum av kardiovaskulära sjukdomar, vilket leder till optimerad och individualiserad behandling, en förbättrat livskvalitet för patienten och minskade sjukvårdskostnader.

Visualisering av blodflöde i hjärtat

Animering av blodflöde i hjärta

 

Visualisering av blodflöde i hjärtats vänstra (rött) och högra (blått) kammare på en frisk person. Flödet visas i två faser, tidig och sen. 

Filmen har tagits fram med hjälp av 4D flödesmagnetresonans (4D flow MR).

Publikationer

Om gruppen

Projekt

 • Myocardial Tissue Quantification using 3D QALAS
 • HEART4FLOW
 • Cardiac Remodeling in Heart Failure 
 • Hemodynamic Biomarkers of Vascular Diseases
 • Cardiovascular Functional Avatar
 • KAW Seeing Organ Function
 • Blood flow and blood cell function

Finansiärer

 • Vetenskapsrådet
 • European Research Council (ERC)
 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)
 • Hjärt-Lungfonden
 • FORSS
 • Region Östergötland

Kontakt

E-post: cmr@liu.se

Besöksadress: Universitetssjukhuset, huvudblocket, plan 12.

För att komma till CMR, från norra eller södra entrén på universitetssjukhuset, följ skyltarna till ”Uppgång B”. Åk upp till plan 12. Gå in vid fysiologiska kliniken och sväng vänster. Tag sedan andra korridoren på vänster sida.

Forskargrupp

Seniora forskare

Alumni

 • Linda Rattfält (PhD) 
 • Jonatan Eriksson (PhD)
 • Sven Petersson (PhD)
 • Henrik Haraldsson (PhD)
 • Andreas Sigfridsson (PhD)

Relaterat material

Organisation