07 oktober 2020

Tre institutioner får nu ta emot var sin doktorand inom mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska-Curie actions. Forskningen handlar om att tillvarata spillvärme som el, perovskiter för fotonik och rendering av datorgenererade bilder.

En väg som går mot solnedgång, med vägfärg står det skrivet 2020 ovanför syns en målad pil som pekar mot solnedgången.
Tre nya Marie Skłodowska-Curie actions är beviljade vid Linköpings universitet.  Rasica
Marie Skłodowska-Curie actions är ett program inom Horisont 2020 för att stimulera forskarrörlighet och utbildning av forskare tidigt i karriären. LiU har nu beviljats medel för att ta emot doktorander inom tre projekt, Horates, Persephone och Prime. Projekten engagerar forskare från ett antal europeiska partneruniversitet, företag och institutioner.

Horates

Hybrid and Organic Thermoelectric System, drivs vid Laboratoriet för organisk elektronik, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Ansvariga forskare är professor Igor Zozoulenko och universitetslektor Simone Fabiano. Forskningen handlar om att med hjälp av billiga och skalbara termoelektriska generatorer ta tillvara spillvärme och omvandla värme till el.
Totalt ska femton lovande unga forskare utbildas i programmet som just nu engagerar forskare vid nio europeiska universitet. Läs mer om Horates.

Persephone

Perovskite Semiconductors for Photonics, samlar inte mindre än elva aktörer från akademi och företag. Forskningen drivs inom Biomolekylär och organisk elektronik, Institutionen för fysik, kemi och biologi och ansvarig forskare är professor Feng Gao. Persephone är tvärvetenskapligt och har som mål att lägga basen för en ny kommersiellt bärkraftig halvledarteknik, baserad på perovskit-materialen. Totalt ska 14 doktorander eller postdoktorer utbildas inom projektet. Läs mer om Persephone

Prime

Predictive rendering in Manufacturing and Engineering, drivs vid Avdelningen Medie- och informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Ansvarig forskare är professor Jonas Unger. Forskningen handlar om datorgrafik och bildsyntes för att rendera datorgenererade bilder med allt större noggrannhet. Målet är att få ut tekniken i industrin, för användning exempelvis inom produktdesign, arkitektur, kalibrering av sensorsystem och utveckling av autonoma fordonssystem. Sju europeiska universitet och ett antal företag är med i Prime-nätverket. Läs mer om Prime samt på Prime:s egen hemsida

Läs också mer om Marie Skłodowska-Curie actions

Kontakt

EU-finansiering

Abstrakt AI-genererad bild med textrutor över elektronik och ansiktet av en robot

De tar fram en tillförlitlig ChatGPT för europeiska språk

Tillförlitlig, öppen och hållbar – så ska en ChatGPT för europeiska språk inklusive svenska bli. Projektet koordineras av Linköpings universitet och utförs i samarbete med organisationer från Tyskland, Island, Danmark, Norge och Nederländerna.

Svärm med drönare mot blå himmel.

Vägen mot framtidens AI börjar med tillit

AI blir en allt större del av vår vardag och enligt många forskare är det bara början. Men den AI som utvecklas behöver vara tillförlitlig. LiU koordinerar EU-projektet TAILOR som har tagit fram en färdplan för framtidens tillförlitliga AI.

Man cyklar på trottoar

Europeiskt samarbete för framtidens lärande

Studenter och forskare från hela Europa ska jobba tillsammans för att skapa hållbara städer och samhällen inom satsningen ECIU University. Linköpings universitet ingår i samarbetet, som har varit i gång ett år.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.