Tre doktorander får Horisont 2020-finansiering vid LiU

Tre institutioner får nu ta emot var sin doktorand inom mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska-Curie actions. Forskningen handlar om att tillvarata spillvärme som el, perovskiter för fotonik och rendering av datorgenererade bilder.

En väg som går mot solnedgång, med vägfärg står det skrivet 2020 ovanför syns en målad pil som pekar mot solnedgången. Tre nya Marie Skłodowska-Curie actions är beviljade vid Linköpings universitet.  Rasica

Marie Skłodowska-Curie actions är ett program inom Horisont 2020 för att stimulera forskarrörlighet och utbildning av forskare tidigt i karriären. LiU har nu beviljats medel för att ta emot doktorander inom tre projekt, Horates, Persephone och Prime. Projekten engagerar forskare från ett antal europeiska partneruniversitet, företag och institutioner.

Horates

Hybrid and Organic Thermoelectric System, drivs vid Laboratoriet för organisk elektronik, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Ansvariga forskare är professor Igor Zozoulenko och universitetslektor Simone Fabiano. Forskningen handlar om att med hjälp av billiga och skalbara termoelektriska generatorer ta tillvara spillvärme och omvandla värme till el.
Totalt ska femton lovande unga forskare utbildas i programmet som just nu engagerar forskare vid nio europeiska universitet. Läs mer om Horates.

Persephone

Perovskite Semiconductors for Photonics, samlar inte mindre än elva aktörer från akademi och företag. Forskningen drivs inom Biomolekylär och organisk elektronik, Institutionen för fysik, kemi och biologi och ansvarig forskare är professor Feng Gao. Persephone är tvärvetenskapligt och har som mål att lägga basen för en ny kommersiellt bärkraftig halvledarteknik, baserad på perovskit-materialen. Totalt ska 14 doktorander eller postdoktorer utbildas inom projektet. Läs mer om Persephone

Prime

Predictive rendering in Manufacturing and Engineering, drivs vid Avdelningen Medie- och informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap. Ansvarig forskare är professor Jonas Unger. Forskningen handlar om datorgrafik och bildsyntes för att rendera datorgenererade bilder med allt större noggrannhet. Målet är att få ut tekniken i industrin, för användning exempelvis inom produktdesign, arkitektur, kalibrering av sensorsystem och utveckling av autonoma fordonssystem. Sju europeiska universitet och ett antal företag är med i Prime-nätverket. Läs mer om Prime samt på Prime:s egen hemsida

Läs också mer om Marie Skłodowska-Curie actions

Kontakt

EU-finansiering

Senaste nytt från LiU