04 oktober 2018

Två forskargrupper som tidigt varit med och utvecklat stödprogram via mobiltelefoner för att hjälpa människor till en bättre livsstil har tillsammans fått 15 miljoner från FORTE och Vetenskapsrådet. Syftet är att tillsammans ta fram fler program riktade till barn, gravida och vuxna som behöver hjälp att förändra sin livsstil och minska risken för olika livsstils-relaterade sjukdomar.

Illustration mobiltelefon meddelanden Mobiltelefoner används för livsstilsförändringar

Programmet heter mHealth Multiple Lifestyle Behaviors och styrkan med samarbetet är den breda kompetens som de båda forskargrupperna tar med sig. Tillsammans har de expertis inom beteendevetenskap, medicin, IT och interventionsforskning kring de kost, fysisk aktivitet, rökning och alkohol. 

Marie Löf har sen tidigare forskat inom kost och fysisk aktivitet, bland annat genom att utveckla mobilappar som kan bidra till goda levnadsvanor och som riktar sig till gravida och småbarnsföräldrar. Inom forskargruppen Lifestyle Intervention Implementation Research Group (LIIR), som leds av Ulrika Müssener, har forskningen handlat om sms-baserade program för att sluta röka (riktat till universitetsstuderande, gymnasieelever och vuxna som behöver sluta röka inför en operation) samt för att minska alkoholkonsumtion bland universitetsstuderande. Forskningen inom mHälsa vid LiU ligger i framkant sen flera år. Det finns därmed en väl dokumenterad och samlad erfarenhet hos de två grupperna att ta avstamp ifrån. 

Syftet med forskningsprogrammet är att utveckla, utvärdera och implementera sju olika program, interventioner, för livsstilsförändringar som ska levereras till sjukvården, riktade till olika målgrupper bland såväl barn, gravida som vuxna. Programmen kommer anpassas efter utsatta grupper och en stor styrka är att de kommer bygga på samma teoretiska grund och tekniska plattform. 

Om programmen visar sig vara effektiva kommer de att kunna erbjudas nationellt och ge stöd till olika målgrupper till en låg kostnad för sjukvården. Jämfört med andra befintliga behandlingsprogram (såsom stödgrupper eller individuell rådgivning) blir detta en kostnadseffektiv och lättillgänglig behandlingsform som kan hjälpa många människor att undvika sjukdom och för tidig död.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.