Medierad kultur

Typografiska typer
Suteishi/Istock

Forskningen inom medierad kultur på ISAK har ett brett fokus och innefattar såväl studier av medietexter i sig som deras produktion, spridning, användning och reglering.

En viktig utgångspunkt är den moderna kommunikationsteknologins utveckling och hur den interagerar med olika samhälls- och kulturaliseringsprocesser. Forskningen inom området fokuserar även på historiska medialiseringsprocesser och mediehistoriska perspektiv inom ett brett spektrum av områden, såväl inom kultur- som kunskapsproduktion. Kulturens mediering och gestaltning undersöks både ur ett samtidsorienterat och historiskt perspektiv, samtidigt som forskningen har ambitionen att vara tvärvetenskapligt och metodologiskt innovativ.

Forskare
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll