04 juni 2019

Testbädd Kungsgatan får 1,5 miljoner kronor fram till maj 2021 från Norrköpings forskningsfond. Målet är att sätta upp sensorer utmed gatan som sedan via molnet förser stadsborna med information om temperatur, partiklar eller framkomlighet.

På en vägskylt står det
Kungsgatan i Norrköping ska förses med en mängd sensorer som ger information till dem som behöver.  Thor Balkhed
– Vi fokuserar helt på trafiken och syftet med testbädden är att visa vad som är möjligt att göra, och vad som inte är det, säger biträdande professor Vangelis Angelakis som leder forskningen.

I slutet av sommaren i år ska den första versionen av plattformen vara klar. Ett stort antal olika sensorer ska sättas upp utmed gatan som kan ge information om exempelvis trafikintensitet, partiklar i luften, temperatur eller ljudnivå. Till all denna sensordata kan sedan valfria internettjänster kopplas, som information från SMHI eller Östgötatrafiken.

– Vi ska ta fram själva plattformen med hänsyn tagen till säkerhet, integritet och datalagring. Vilka uppgifter man sedan vill få ut beror på vad informationen ska användas till, förklarar Vangelis Angelakis.

Kungsgatan

Att just Kungsgatan valts ut för testbädden beror på att den är smal, hårt trafikerad, har flera centrala byggarbetsplatser och passerar både universitetet och Skvallertorget, med tät gång- och cykeltrafik tvärs över torget.

Vangelis Angelakis Foto THOR BALKHED– I ena änden av Kungsgatan finns polisen och i den andra räddningstjänsten och båda måste komma fram, säger Vangelis Angelakis.

– I testbädden koncentrerar vi oss helt på trafiken. När en långtradare kommer med material till någon av byggarbetsplatserna ska det inte behöva bli timslånga stopp för trafiken i båda riktningarna. Med en effektiv kommunikation ska grinden till byggarbetsplatsen öppnas i samma stund som lastbilen är framme.

Forskarna ska också ta kontakt med olika grupper i Norrköping som kan tänkas ha specifika behov. Vilken information, utöver den som går till räddningstjänsten och polisen, behöver rullstolsbundna eller småbarnsföräldrar med barnvagn ha kring framkomligheten i staden? Vilken information behöver pollenallergiker och när?

– Vi vill lyssna på de önskemål som finns, men ingen ska behöva känna sig utpekad, säger han.

Spännande studentarbeten

Hur informationen ska nå användarna är inte klart men det kan ske på många olika vis, via webben, en mobilapp eller på skyltar utmed gatan.

– Det här är en fantastisk möjlighet för våra studenter som får tillgång till spännande och verkliga exempel och här finns också utrymme för ett antal masteruppsatser, säger Vangelis Angelakis.

Forskningen ska bedrivas i samarbete med bland andra Norrköpings kommun, RISE och SMHI.

Det är tionde året som Norrköpings forskningsfond delar ut medel till projekt som bidrar till en högra utbildningsnivå i kommunen, bidrar till att utveckla kommunens verksamhet, stärker utbildning och forskning vid Campus Norrköping eller utvecklar arbetsmarknad och näringsliv i Norrköping. I år fick fem projekt ta emot bidrag på sammanlagt 5,3 miljoner kronor.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.