Presentation

Jag koordinerar större event och forskarskolans kurser och arrangemang vid WASP, Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program, Sveriges enskilt största forskningsprogram som har LiU som värduniversitet. 

 

Forskarskolan WASP

Medarbetare Forskningsprogramenheten

Organisation