Jag koordinerar större event och forskarskolans kurser och arrangemang vid WASP, Wallenberg AI, Autonomous systems and Software Program, Sveriges enskilt största forskningsprogram som har LiU som värduniversitet. 

Medarbetare Forskningsprogramenheten

Organisation