Forskningsstödsavdelningen (FOSA)

KontaktVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Forskningsanalysenheten

Enhetschef är Per Dannetun

Forskningsfinansieringsenheten (Grants office)

Enhetschef är Agneta Jansson

Forskningsfinansieringsenheten (Grants Office) har till uppgift att stödja forskare vid Linköpings universitet i forskningsfinansieringsprocessen. Vi finns som en länk mellan LiU och externa finansieringsorganisationer och forskningsråd, med fokus på större nationella finansiärer och EU:s ramprogram för forskning. Enheten arbetar i nära samarbete med forskningsprogramenheten.

Forskningsprogramenheten

Enhetschef är Elina Hjertström

Forskningsprogramenheten erbjuder koordineringsstöd i större forskningssatsningar vid Linköpings universitet. Däribland Sveriges största enskilda forskningssatsning Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och TAILOR, ett nätverk av excellenta forskningscentrum som fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens. Enheten arbetar i nära samarbete med Forskningsfinansieringsenheten.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll