Forskningsstödsavdelningen (FOSA)

Avdelningen erbjuder stöd i forskningsfinansieringsprocesser och genomförande av större forskningssatsningar samt analys och omvärldsbevakning av forskning och forskningsfinansieringsfrågor.

Uppdrag och organisation

Forskningsstödsavdelningen (FOSA) har tre övergripande uppdrag:

  • ge stöd i forskningsfinansieringsprocesser för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt prioriterade nationella finansiärer,
  • ge forskningsstöd vid genomförande av större forskningssatsningar vid LiU, samt att
  • ge stöd i form av analyser och omvärldsbevakning av forskning och forskningsfinansieringsfrågor både avseende nationell och internationell finansiering.

För att uppnå detta erbjuder vi följande stöd:

  • kvalificerad vägledning och forskningskoordination med syfte att underlätta ansökningsprocessen och genomförande av omfattande ansökningar från LiU, 
  • kvalificerad projektledning och forskningskoordination med syfte att underlätta genomförandet av omfattande forskningssatsningar vid LiU, samt
  • kvalificerade analyser och genomförande av omvärldsbevakning och omvärldsanalys rörande forskningsområdet.

Forskningsstödsavdelningen (FOSA) är organiserad i tre enheter som jobbar i nära samarbete:

  • Forskningsfinansieringsenheten
  • Forskningsanalysenheten
  • Forskningsprogramsenheten
 

Kontakt

Medarbetare

Forskningsanalysenheten

Enhetschef är Agneta Jansson

Analysenheten tillhandahåller kvalificerade analyser och omvärldsanalys rörande forskningsområdet.

Forskningsfinansieringsenheten (Grants office)

Enhetschef är Josefin Fernius

Forskningsfinansieringsenheten har till uppgift att stödja forskare vid Linköpings universitet i forskningsfinansieringsprocessen. Vi finns som en länk mellan LiU och externa finansieringsorganisationer och forskningsråd, med fokus på större nationella finansiärer och EU:s ramprogram för forskning.

Forskningsprogramenheten (Program Office)

Enhetschef är Sara Strömberg

Forskningsprogramenheten erbjuder koordineringsstöd i större forskningssatsningar vid Linköpings universitet. Däribland Sveriges största enskilda forskningssatsning Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och TAILOR, ett nätverk av excellenta forskningscentrum som fokuserar på de vetenskapliga grunderna för pålitlig artificiell intelligens.

Relaterat innehåll