Den komplexa IBS-patienten i primärvård

Stress, symtombörda, komorbiditet och intervention

Inom ramen för forskningsprojektet Twincities IBS Study (TWIBS) studerar jag IBS-patienter i primärvården. Jag hoppas också så småningom få vara med och utveckla en interventionsstudie inkluderande internetbaserad KBT i primärvård.

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom bland primärvårdspatienter med stor påverkan på patienternas vardagsliv och livskvalitet. Den bakomliggande patofysiologin är fortfarande inte helt känd, men man vet att det bland annat finns en koppling till stress. Med min forskning önskar jag bidra till en bättre förståelse för IBS samt till ett framtida bättre omhändertagande av dessa patienter i primärvården.

Genom att mäta kortisolkoncentration studerar vi stresshormonnivåer över tid och relaterar det till självupplevd stress hos IBS-patienter i primärvården. Vidare prövar vi hypotesen att IBS-patienternas symtombörda är associerad med så väl nivåerna av kortisol i hår som självupplevd stress och att en god självkänsla och en högre känsla av sammanhang kan ha en skyddande effekt avseende så väl stressnivåer som livskvalitet trots hög symtombörda. Vi undersöker också om IBS-patienter med mycket samsjuklighet har en allvarligare form av IBS, med tyngre symtombörda samt mer påverkade stresshormonnivåer.

Framöver hoppas jag kunna starta en studie om IBS-patienter i primärvården.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

2019

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Leg. läkare 2009

Nätverk/Forskargrupp

  • TWIBS - Twincities IBS Study
  • Nationella forskarskolan i Allmänmedicin

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll