07 mars 2019

Eleni Stavrinidou, forskningsledare vid Laboratoriet för organisk elektronik, får ta emot årets L’Oréal-Unesco For Women in Science-pris för sin forskning kring elektroniska växter. Prisutdelare är ministern för högre utbildning och forskning.

Aishe Sarshad och Eleni Stavrinidou Årets två pristagare Aishe Sarshad, Sahlgrenska Akademin vid Göteborg universitet och Eleni Stavrinidou, Laboratoriet för organiska elektronik, Linköpings universitet.  Emma Burendahl

Eleni Stavrinidous forskning kring elektroniska växter har rönt stor uppmärksamhet, såväl inom som utanför landets gränser. Forskningen har två inriktningar. Det första forskningsspåret handlar om direkt integration av organiska elektroniska material i levande växter. Målet är att utveckla tekniker som bygger på sammanslagning av växter och organisk elektronik och i förlängningen i koncept för exempelvis utvinning och lagring av energi och produktion av nya material.

I det andra forskningsspåret fokuserar hon på att utveckla bioelektronik för övervakning och kontroll av växtfysiologi. Detta kan bli användbara verktyg för exempelvis växtbiologer, för att öka kunskapen om grundläggande processer, men också inom jordbruk och skogsbruk för att optimera och övervaka tillväxten.

Eleni StavrinidouEleni Stavrinidou Foto Emma Burendahl– Min forskning inspireras av naturen som optimerat processer genom evolutionen under miljontals år. Jag älskar mitt arbete och är glad att kunna bidra till att föra mitt fält framåt. Fler kvinnliga förebilder är viktigt för både kvinnor och män, säger hon.

Prispengar och mentorsprogram

Förutom till Eleni Stavrinidou går priset även till Aishe Sarshad, stamcellsforskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborg universitet.

Stiftelsen L’Oréal, Sveriges unga akademi och Svenska Unescorådet står bakom priset som delas ut för att uppmärksamma kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik. Priset, som är på 150 000 kronor samt ett ettårigt mentorsprogram i regi av Sveriges unga akademi, delas ut i Stockholm av Matilda Ernkrans, ny minister för högre utbildning och forskning.

Syftet med priset är att stödja unga forskare genom att stötta dem i ett viktigt skede i deras karriär och uppmuntra fler kvinnor att satsa på en karriär inom forskning.

L'Oréal-Unesco For Women in Science

Stipendiet delas ut i fler än 45 länder och de svenska pristagarna har utsetts av en jury med ledamöter från Sveriges unga Eleni Stavrinidou, Matilda Ernkrans och Aishe SarshadEleni Stavrinidou, Matilda Ernkrans och Aishe Sarshadakademi samt en representant för Scientific & Regulatory Affairs L’Oréal Sverige. Juryn leds av Claes Gustafsson, som även leder Nobelkommittén för kemipriset.

Av 607 Nobelpristagare i medicin, fysik och kemi har 20, drygt 3 procent, varit kvinnor; tolv inom medicin, tre inom fysik och fem inom kemi. Två av dessa har först fått det internationella L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset.

Kontakt

Nyheter elektroniska växter

Forskning

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.