Klimatanpassning av bostadsområden får 11 miljoner kronor

Forskare vid LiU ska undersöka hur fastigheter i Linköping och Norrköping kan rustas för extrema väderhändelser, som skyfall och värmeböljor. Projektet tilldelas 11 miljoner kronor från Länsförsäkringars forskningsfond.

Vallastaden Hur sårbara är olika fastigheter vid extrema väderlag? Det är en av frågorna som forskarna ska titta på. Thor Balkhed

När klimatet förändras måste städer ställa om för att kunna undvika skador och garantera att medborgarna mår bra även under extrema väderperioder. Det är detta som det beviljade projektet fokuserar på.

– Det finns en rad risker med både skyfall och värmeböljor. Översvämningar exempelvis kan leda till strömavbrott och att avloppsvatten tränger in i bostaden, säger Erik Glaas, universitetslektor vid Linköpings universitet och forskare i projektet.

Värmeböljan 2018 beräknas ha gett en överdödlighet på 700 personer. Forskarna ska utveckla stöd för klimatanpassning så att fastighetsägare vet vad de ska göra i händelse av extrema väderperioder – och därmed kunna minska skador på byggnader, skapa mer attraktiva bostadsområden och undvika negativa hälsoeffekter för de boende. Forskarna börjar i Linköping och Norrköping, men tanken är att stöden som utvecklas ska kunna användas över hela landet.

Förutom att samarbeta med fastighetsägare kommer forskarna att undersöka samverkansformer mellan fastighetsägare och boenden, förskolor, äldreboenden, infrastrukturförvaltare och försäkringsbolag.

Den här omgången satsar Länsförsäkringars forskningsfond 21 miljoner kronor på två olika forskningsprojekt. LiU-forskarnas projekt, som kommer att pågå under fyra år, är ett av dem.

Forskarna som ingår i projektet är Mattias Hjerpe, Erik Glaas, Tomasz Opach och Sofie Storbjörk från institutionen för Tema samt Anna Malmquist från institutionen för beteendevetenskap och lärande.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU