07 november 2019

Forskare vid LiU ska undersöka hur fastigheter i Linköping och Norrköping kan rustas för extrema väderhändelser, som skyfall och värmeböljor. Projektet tilldelas 11 miljoner kronor från Länsförsäkringars forskningsfond.

Vallastaden Hur sårbara är olika fastigheter vid extrema väderlag? Det är en av frågorna som forskarna ska titta på. Thor Balkhed

När klimatet förändras måste städer ställa om för att kunna undvika skador och garantera att medborgarna mår bra även under extrema väderperioder. Det är detta som det beviljade projektet fokuserar på.

– Det finns en rad risker med både skyfall och värmeböljor. Översvämningar exempelvis kan leda till strömavbrott och att avloppsvatten tränger in i bostaden, säger Erik Glaas, universitetslektor vid Linköpings universitet och forskare i projektet.

Värmeböljan 2018 beräknas ha gett en överdödlighet på 700 personer. Forskarna ska utveckla stöd för klimatanpassning så att fastighetsägare vet vad de ska göra i händelse av extrema väderperioder – och därmed kunna minska skador på byggnader, skapa mer attraktiva bostadsområden och undvika negativa hälsoeffekter för de boende. Forskarna börjar i Linköping och Norrköping, men tanken är att stöden som utvecklas ska kunna användas över hela landet.

Förutom att samarbeta med fastighetsägare kommer forskarna att undersöka samverkansformer mellan fastighetsägare och boenden, förskolor, äldreboenden, infrastrukturförvaltare och försäkringsbolag.

Den här omgången satsar Länsförsäkringars forskningsfond 21 miljoner kronor på två olika forskningsprojekt. LiU-forskarnas projekt, som kommer att pågå under fyra år, är ett av dem.

Forskarna som ingår i projektet är Mattias Hjerpe, Erik Glaas, Tomasz Opach och Sofie Storbjörk från institutionen för Tema samt Anna Malmquist från institutionen för beteendevetenskap och lärande.


Kontakt

Relaterat innehåll

samarbete mellan Liu och Norrköpings kommun

Så ska staden bli mindre sårbar vid klimatförändringar

Årets varma sommar ger oss en föraning om hur det kan bli när klimatet förändras. I ett forskningsprojekt har några engagerade klimatforskare samarbetat med ett lika engagerat Norrköpings kommun kring klimatanpassning. Det har lett till goda idéer.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Porträttbild av Björn-Ola Linnér sittandes ute med träd i bakgrunden.

Björn-Ola Linnér: Jag är en förkrossad optimist

Klimatforskaren Björn-Ola Linnér hade aldrig föreställt sig en akademisk karriär. Här hör du honom själv berätta om hur han ändå blev professor på Tema Miljöförändring i Linköping och aktiv som forskare i miljödebatten.

Professor Victoria Wibeck med uppfällt paraply en regnig dag i mars.

Linköpingsforskare med och granskar klimatpolitiken

I slutet av mars varje år lämnar Klimatpolitiska rådet en rapport som granskar regeringens klimatpolitik. När rapporten för 2023 läggs fram är det första gången professor Victoria Wibeck från Linköpings universitet är med som ledamot.

David Bastviken.

Klimatförändringen ger ökade naturliga växthusgasutsläpp

Naturliga växthusgasutsläpp från sjöar och vattendrag är starkt kopplade till temperatur respektive vattenflöde. Kunskapen behövs för att genomföra rätt klimatåtgärder när framtidens extremväder riskerar att förstärka de naturliga klimatutsläppen.

Solen och termometer som visar hög temperatur.

Riskabla klimatåtgärder studeras i ny forskning

Klimatkrisen gör att även riskfyllda åtgärder nu övervägs. Ett är att reglera solinstrålningen för att kyla ner jorden. Men hur tänker de som jobbar med att utveckla den kontroversiella tekniken kring osäkerheten? Det ska forskare vid LiU nu studera.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.