Fotografi av Naoko Perkiö Kato

Naoko Perkiö Kato

Universitetslektor, Docent

Min drivkraft är att förbättra egenvården för patienter med hjärtsvikt. Egenvården är viktig för att förhindra försämring av hjärtsvikt och för att hjärtsviktspatienter ska ha ett bra liv. Jag har bedrivit forskning både i Sverige och Japan.

Egenvård vid hjärtsvikt

Jag har utfört min forskning främst inriktad på egenvård av patienter med hjärtsvikt i ungefär 15 år som master- och doktorandstudent samt som postdoc i Japan och Sverige.

Antalet patienter med hjärtsvikt ökar och återinläggningar på sjukhus är vanligt förekommande över hela världen. Brist på egenvård bidrar till försämring av hjärtsvikten. Egenvård är därför avgörande för att förbättra livskvaliteten för personer med hjärtsvikt.

Mina nuvarande två forskningsprojekt är:

 • Ett hembaserat stödprogram med e-hälsoverktyg för egenvård för patienter med hjärtsvikt
 • Utveckling av ett instrument för att mäta förmåga till egenvård hos patienter med en mekanisk hjärtpump (left ventricular assist device, LVAD).

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet, huvudsakligen i termin 3. Jag arbetar också som handledare för studentarbeten på grund-, och avancerad nivå.

Om mig

CV

 • Registrerad sjuksköterska 2001
 • Public Health Nurse 2003
 • Bachelor of Health Science 2003 (The University of Tokyo)
 • Master of Health Science 2007 (The University of Tokyo)
 • PhD in Health Science 2010 (The University of Tokyo)
 • Docent i omvårdnad 2021 (Linköpings universitet)

Postdoc

 • University of Tokyo, Department of Cardiovascular Medicine (2010-2013)
 • Linköping University, Department of Social and Welfare Studies (2013-2015)
 • Linköping University, Department of Medical and Health Sciences (2015. 11-2016. 4)

Uppdrag

 • Associate Editor, European Journal of Cardiovascular Nursing (current)
 • Editorial Board, Korean Journal of Adult Nursing (current)

Nätverk

CESAR Network

Medlem i ett regionalt nätverk ”CESAR” som jobbar med kardiovaskulär omvårdnadsforskning.

Utmärkelser

Priser

 • Paul Dudley White International Scholar Award (The American Heart Association) 2022
 • Early Career Investigator Travel Grant (The American Heart Association’s Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, CVSN) 2022.
 • Nursing/Allied Professional Investigator Award Finalist (ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions) 2013
 • A Post-Doctoral Mentoring Award (ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions) 2011
 • Young Investigator Award (Clinical) Finalist (Japanese Heart Failure Society) 2008
 • Nursing Investigator Award (Heart Failure Society of America) 2007

Forskarstipedium

 • Japan Society for the Promotion Science (JSPS) Postdoctoral Fellow for Research Abroad. (A comparative study on heart failure disease management program in Japan and Sweden). August 2013- Sep 2015
 • A Grant-in-Aid for the JSPS Postdoctoral Research Fellow. Development of a heart failure disease management program. April 2010-March 2013)
 • A Grant-in-Aid for the JSPS Research Fellow. Development and evaluation of a disease management program for heart failure patients and their family. April 2008-March 2010

Publikationer

Utvalda publikationer

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Forskning

Samverkar med andra forskare

Nyheter

Organisation