18 februari 2021

Fem forskare vid Linköpings universitet får sammanlagt 20 miljoner kronor i projektbidrag från Familjen Kamprads stiftelse. De aktuella forskningsprojekten syftar till att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen genom stärkt fysiskt och psykiskt välmående.

Äldre kvinna framför dator. Äldre kvinna framför dator.

Totalt beviljade Familjen Kamprads stiftelse 34 forskningsprojekt nationellt. Fem av de aktuella forskarna är verksamma vid Linköpings universitet och ytterligare tre forskare är verksamma vid Region Östergötland.

Störst anslag om 7 miljoner kronor tilldelas professor Anna Strömberg, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), för forskningsstudier om internetbaserat anhörigstöd via 1177 till anhöriga som stödjer en person med hjärtsvikt. Projektet är i samverkan med Linnéuniversitetet, Jönköpings universitet, Region Östergötland, Region Kalmar, Region Jönköping och Region Sörmland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, samt 1177 vårdguiden.Anna StrömbergAnna Strömberg Foto Emma Busk Winquist

– Det är fantastiskt att få detta stöd från Familjen Kamprads stiftelse för att genomföra en studie där vi vill utvärdera effekterna av ett digitalt stöd till anhöriga till personer med hjärtsvikt med avseende på de anhörigas beredskap att vårda och deras hälsa, livsstil och livskvalitet, säger Anna Strömberg.

Studien kommer att rekrytera anhöriga från fyra sjukvårdsregioner. Den befintliga plattformen Stöd och Behandling inom 1177 Vårdguiden kommer att användas, vilket är en fördel då den finns tillgänglig för alla invånare i Sverige.

Om studiens resultat visar på positiva effekter för de anhöriga kommer en implementering av stödprogrammet kunna göras mycket snabbt efter projektavslut, då alla regioner är anslutna till plattformen, säger Anna Strömberg.

Från HMV tilldelas ytterligare två forskare anslag. Universitetslektor Naoko Perkiö Kato, tilldelas 3,9 miljoner för utveckling av ett hembaserat program för egenvård för äldre patienter med hjärtsvikt. Professor Tiny Jaarsma tilldelas 3,5 miljoner för projektet ”Exergaming för att öka fysisk aktivitet och livskvalitet hos äldre patienter med kronisk hjärtsjukdom”.

Joakim Alfredsson, Forum Östergötland, tilldelas 3 miljoner för projektet ”Förbättrad behandling och livskvalitet för äldre med hjärtsjukdom - med skörhet som ett mått på biologisk ålder”.

Vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) tilldelas universitetslektor Anna Olaison, 2,6 miljoner för projektet ”Förbättrade samtal i äldreomsorgen: implementering av en forskningsbaserad metod för utredande samtal med äldre par”.

Från Region Östergötland tilldelas följande två forskare medel för projekt som sker i samverkan med bland annat Linköpings universitet:
Helen Setterud för projektet ”Förebyggande av blindhet hos äldre - nytt arbetssätt för ökad tillgänglighet till vård”, och Johanna Simmons för projektet ”Reagera - Demens. Att upptäcka och motverka övergrepp mot äldre personer med demenssjukdom”.

Läs mer om Familjen Kamprads stiftelse och övriga anslagsmottagare här.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.