Fotografi av Nils Breyer

Nils Breyer

Biträdande universitetslektor

Jag forskar om hur data kan nyttjas för att skapa en bättre kollektivtrafik och järnväg.

Presentation

Min forskning handlar om att använda stora datamängder för att förbättra planeringen, styrningen och trafikinformationen inom transportsystemet med fokus på järnväg och kollektivtrafik. Metoderna jag använder inkluderar maskininlärning, statistik och andra verktyg för storskalig databearbetning- och analys. Utöver detta är jag engagerad inom grundutbildningen.

Jag forskar om hur storskaliga datakällor kan användas för att förstå resmönster för att skapa bättre underlag för trafikplaneringen. Exempelvis har jag jobbat med att ta fram metoder för att analysera resmönster med hjälp av data från mobilnätet på ett sätt som värnar användarnas integritet. Jag har också undersökt hur resmönster i kollektivtrafiken förändras efter långvariga störningar med hjälp av resekortsdata. Trafikinformation är en viktig del av upplevelsen vid resor med järnväg och kollektivtrafik, där det finns stor potential till att ge resenärer mer individanpassad och korrekt information. Jag forskar om hur både historiska mönster och den data som finns i realtid kan användas för att förbättra trafikinformationen.

Min undervisning omfattar kurser inom optimering, trafikplanering, trafikmodellering, kollektivtrafik, programmering, statistisk inlärning. Utöver det handleder jag examensarbeten på kandidat- och masternivå. Jag brinner också för att ständigt förnya och vidareutveckla våra utbildningsprogram.

 

Publikationer

2022

Nils Breyer, Clas Rydergren, David Gundlegård (2022) Semi-supervised Mode Classification of Inter-city Trips from Cellular Network Data Journal of Big Data Analytics in Transportation, Vol. 1, s. 23-39 Vidare till DOI

2021

Morten Eltved, Nils Breyer, Jesper Bláfoss Ingvardson, Otto Anker Nielsen (2021) Impacts of long-term service disruptions on passenger travel behaviour: A smart card analysis from the Greater Copenhagen area Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, s. 1-6
Morten Eltved, Nils Breyer, Jesper Bláfoss Ingvardson, Otto Anker Nielsen (2021) Impacts of long-term service disruptions on passenger travel behaviour: A smart card analysis from the Greater Copenhagen area Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 131, Artikel 103198 Vidare till DOI
Nils Breyer (2021) Methods for Travel Pattern Analysis Using Large-Scale Passive Data
Nils Breyer, David Gundlegård, Clas Rydergren (2021) Travel mode classification of intercity trips using cellular network data Transportation Research Procedia, s. 211-218 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Organisation