24 januari 2024

Hösten 2024 startar Linköpings universitet en ny civilingenjörsutbildning i Norrköping. Målet är att utbilda framtidens ingenjörer som kan använda AI och storskalig data för att driva ekonomisk, miljömässig eller social omställning inom företag och offentlig sektor. Något som är en mycket efterfrågad kompentens på dagens arbetsmarknad.

Tegelbyggnad vid vatten.
Det är första gången sedan Linköpings universitet utökade verksamheten till Norrköping 1997 som ett nytt civilingenjörsprogram startar i staden. Thor Balkhed

– En ingenjör är ju en problemlösare och här utbildar vi problemlösare med fokus mot hållbarhetsrelaterade problem. Det unika är hur man kan använda storskaliga data för att lösa de problemen med hjälp av AI och maskininlärning. Det är vi först med i Sverige, säger Anna Fredriksson, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet och medlem i programgruppen som utvecklat den nya utbildningen.Person (Anna Fredriksson) står på ett tak med staden i bakgrunden. Anna Fredriksson, professor i bygglogistik och proprefekt vid Institutionen för teknik och naturvetenskap. Foto Thor Balkhed

Civilingenjörsprogrammet i datadriven utveckling är det första och hittills enda i sitt slag och ges första gången höstterminen 2024. Det är utvecklat i dialog med näringslivet och industrin som ser en stor kompetensbrist när det gäller att omvandla företagens data till ett verktyg för omställning. Ericsson, Siemens Energy, H2 Green Steel och Sweco är några av företagen som har varit delaktiga i diskussionerna.

Utmaningsdrivet

Under programmets gång kommer studenterna att jobba med databehandling och analys samt hantera komplexa frågor med hjälp av maskininlärning, AI och matematiska beräkningar. Resultaten används sedan som utgångspunkt för att utveckla strategier och förändringsarbete inom företag och organisationer.

Porträttbild av Martin Rantzer framför campus Norrköping.Martin Rantzer, prefekt vid Institutionen för teknik och naturvetenskap samt Campusråd i Norrköping. Foto Thor Balkhed Kärnan i programmet är att varje termin genomföra en utmaningsdriven projektkurs där studenterna tar sig an verkliga, komplexa problem som saknar förutbestämda svar. Problemen kommer ofta från olika företag som vill ha hjälp.

Första sedan starten

Det är första gången sedan Linköpings universitet utökade verksamheten till Norrköping 1997 som ett nytt civilingenjörsprogram startar i staden. Martin Rantzer, prefekt och campusråd, menar att det är viktigt för regionen att Norrköping kan erbjuda den typen av nyskapande och tvärvetenskapliga program som blivit något av ett signum för LiU:

– Det intressanta finns i gränslandet mellan nya områden. Att vara tidig med att gifta ihop olika områden är ofta en nyckel till de verkligt stora framstegen. Att dessutom kunna ge företagen i vårt närområde en efterfrågad spetskompetens visar på universitetets tydliga samhällsnytta, säger Martin Rantzer.

Efterfrågad kompetens

De tre första åren ges programmet helt i Norrköping, därefter kommer studenterna att beroende på masterinriktning kunna utnyttja kunskapen både i Norrköping och Linköping. Detta är ett av de första programmen som kombinerar båda orternas spetsforskning som del i utbildningen.Porträttbild Nils Breyer.Nils Breyer, biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap. Foto Fanny Ramström

Efter examen kan studenterna arbeta som chief data officer, produktägare, dataanalytiker, hållbarhetsstrateg, entreprenör eller i ledningsgruppen för en startup, bland mycket annat.

– Man kommer att jobba nära dem som tar besluten. Vi har hört mycket från företagen och sett i vår forskning att det behövs omställningar inom till exempel energisystem och trafiksystem. För det behövs kompetens och folk som kan jobba med de här frågorna. Det är det vi utbildar, säger Nils Breyer, biträdande universitetslektor och medlem i programgruppen.

Kontakt

Läs mer om utbildningen

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.