Programnämnden för industriell ekonomi och logistik vid Tekniska högskolan (IL-nämnden) ansvarar för grund- och masterutbildningarna i industriell ekonomi samt logistik. Nämnden ansvarar även för förutbildningen i Asienkunskap.

Mötestider 2024

9 april, kl 08:30-12:00 Linköping
4 juni, kl 09:00-12:00 Norrköping
11 september, kl 13:00-17:00 Linköping
19 november – 20 november, lunch-lunch internat

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsutbildningar

Kandidatutbildningar

Masterutbildningar

Förutbildningar

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2024-2026

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Malin Wiger, ordförande, IEI
  verksamheten
Clas Rydergren, ITN   verksamheten
Erik Berglund, IDA Jan Åslund, ISY verksamheten
Martin Waldemarsson, ITN Nils Breyer, ITN verksamheten
Erik Darpö, MAI
Mika Gustafsson, IFM verksamheten
Jakob Rehme, IEI Christina Grundström, IEI verksamheten
Erik Sundin, IEI Karin Wigger, IEI
verksamheten
Karin Lindström, Ericsson AB Carin Bergendorff,
Epiroc Roch Drills AB
yrkeslivet
Ann Larsson, SAAB Aeronautics Jörgen Aronsson, Implema AB yrkeslivet
Mikael Öberg, Region Östergötland Magnus Grimhed,
Norrköpings hamn
yrkeslivet
Clara Björk, LinTek Noah Svedlund Avereyireh, SnOrdf,
sektionen för Östasiatiska föreningen
studenterna
Anna Kärrlander,
utb-ansv I-sektionen
Emma Pettersson studenterna
Elsa Bylin Viktor Blyberg studenterna
     
samt  
Ingrid Helstad, utbildningsledare  
Helene Holmberg, nämndsamordnare  
Per Arvidsson, studievägledare    
Karin Björsten, studievägledare
   
Viktoria Boiardt, studievägledare    
Marie Söderholm, studievägledare    
Hanna Ekelund Strand, kommunikatör
   

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande och LinTek-representant vilka fattar beslut på nämndens mandat gällande studentärenden och andra löpande ärenden. Utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare bereder och föredrar ärenden. Verkställande avdelningen har möte varannan till var tredje vecka.

Programplanegrupper (PPG)

PPG består av lärare, studenter, utbildningsledare, studievägledare och nämndsamordnare med stark anknytning till programmen och arbetar främst med detaljfrågor och uppföljning av programmens kurser. PPG är remissinstans vid föreslagna förändringar i programmen och kan även lämna egna förslag till programnämnderna. PPG har möte två till fyra gånger per termin.

PPG för Kommunikations- och transportsystem/Kommunikation, transport och samhälle/Samhällets logistik/Flygtrafik och logistik/Flygtransport och logistik

Består av Clas Rydergren (ordförande), Stefan Engevall, George Baravdish, Erik Bergfelt, Tobias Andersson Granberg, Martin Waldemarsson, Jan Lundgren, Joakim Ekström, nämndens utbildningsledare, nämndens studievägledare samt studeranderepresentanter.

PPG för Industriell ekonomi/Industriell ekonomi - internationell

Består av Malin Wiger (Ordförande), Stefan Engevall, Martin Kylinger, Aseel Berglund, Erik Sundin, Jan Åslund, Daniel Ellström, Mårten Fristedt och Dzamila Bienkowska, nämndens utbildningsledare, studievägledare, nämndsamordnare och studeranderepresentanter.

Tekniska högskolans programnämnder

Tekniska högskolan