Programnämnden för industriell ekonomi och logistik

Programnämnden för industriell ekonomi och logistik vid Tekniska högskolan (IL-nämnden) ansvarar för grund- och masterutbildningarna i industriell ekonomi samt logistik. Nämnden ansvarar även för förutbildningen i Asienkunskap.

Mötestider

4 april 08:30-12:00 Universitetsklubben Campus Valla
8 juni 08:30-12:00 TPM51 Campus Norrköping
12 september 08:30-12:00 Universitetsklubben Campus Valla
21-22 november lunch-lunch (Internat)

Nämndens utbildningar

Civilingenjörsutbildningar

Kandidatutbildningar

Påbyggnadsutbildningar

Förutbildningar

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2021-2023

Ordinarie ledamot Suppleant Företräder
Stefan Engevall, ordförande, ITN
  verksamheten
Clas Rydergren, ITN   verksamheten
Aseel Berglund, IDA   verksamheten
Malin Wiger, IEI Jan Åslund, ISY verksamheten
Vakant Martin Waldemarsson, ITN verksamheten
Jakob Rehme, IEI Genevieve Metson verksamheten
Erik Sundin, IEI Christina Grundström, IEI verksamheten

Anna Yström
Svante Stadler, Ericsson AB Karin Lundbom, ABB yrkeslivet
Ann Larsson, SAAB Aeronautics Jörgen Aronsson, Implema AB yrkeslivet
Mikael Öberg, Region Östergötland Vakant yrkeslivet
Marie Halling, LinTek Wilhelm Grindestam,
utbildning i-sektionen
studenterna
Jakob Salemyr,
utb.ansv. I-sektionen
Tilda Trulsson,
SnOrdf Logistiksektionen
studenterna
Simon Ardfors, 
SnOrdf, sektionen för Östasiatiska föreningen
Mikaela Karlsson,
ViceSnOrdf, Logistiksektionen
studenterna
     
samt  
Ingrid Helstad, utbildningsledare  
Helene Holmberg, nämndsamordnare  
Marie Söderholm, studievägledare    
Per Arvidsson, studievägledare    
Karin Björsten, studievägledare    
Lejla Kronbäck, kommunikatör
   

Arbetsgrupper

Verkställande avdelningen (VA)

Verkställande avdelningen består av nämndens ordförande, Stefan Engevall, och LinTeks representant. Därutöver är utbildningsledare, studievägledare och nämndens samordnare närvarande. Verkställande avdelningen har möte varannan - var tredje vecka och behandlar till största delen studentärenden, samt andra löpande ärenden.

Programplanegrupper (PPG)

PPG för Kommunikations- och transportsystem/Kommunikation, transport och samhälle/Samhällets logistik/Flygtrafik och logistik/Flygtransport och logistik

Består av Clas Rydergren (ordförande), Stefan Engevall, George Baravdish, Erik Bergfelt, Tobias Andersson Granberg, Martin Waldemarsson, Jan Lundgren, Joakim Ekström, nämndens utbildningsledare, nämndens studievägledare samt studeranderepresentanter.

PPG för Industriell ekonomi/Industriell ekonomi - internationell

Består av Malin Wiger (Ordförande), Stefan Engevall, Martin Kylinger, Aseel Berglund, Erik Sundin, Jan Åslund, Daniel Ellström, Mårten Fristedt och Dzamila Bienkowska, nämndens utbildningsledare, studievägledare, nämndsamordnare och studeranderepresentanter.

Tekniska högskolan