Fotografi av Peter Holmqvist

Peter Holmqvist

Universitetslektor, Enhetschef

Jag studerar barns hälsa och utveckling ur ett historiskt och sociologiskt perspektiv. Framför allt är jag intresserad av hur man i Sverige har i olika tidsperioder och sammanhang sett på, tänkt om och arbetat med barn och ungas psykiska hälsa.

Barns hälsa och utveckling ur ett historiskt och sociologiskt perspektiv

Barns hälsa och utveckling väcker ofta många frågor. Hur utvecklas barn egentligen? Vad behöver dem för att må bra? Och vad är det som gör att vissa barn verkar må dåligt och vilken sorts hjälp eller stöd från samhället behöver dem då? I min forskning närmar jag mig frågor såsom dessa ur ett historiskt och sociologiskt perspektiv.

Barn och ungas psykiska ohälsa i svensk media

I min avhandling undersökte jag hur barnpsykologisk och -psykiatrisk kunskap har förmedlats via svensk media under åren 1968-2008. Jag visade att diskussionerna i media inbegripit skilda definitioner, förklaringar och uppfattningar gällande psykisk ohälsa, och att dessa därtill skiftat över tid och mellan medieformat. Det gick alltså att urskilja allt från en alarmistisk inramning där barn och ungas psykiska ohälsa framställdes som ett akut folkhälsoproblem, till en hållning där nästan alla uppfattade problem framställdes som normala och övergående inslag i barns utveckling. Snarare än att se psykisk ohälsa bland barn och unga som ett enhetligt och sammanhängande fenomen illustrerar avhandlingens resultat nödvändigheten att förstå mediediskussionerna om, och oron över, barns och ungas psykiska ohälsa mot bakgrund av specifika, och historiskt skiftande, former av barnpsykologisk och -psykiatrisk expertis.

Autismens historia

Jag är också intresserad av autismens historia i Sverige och håller på att, tillsammans med en kollega, starta upp ett historiskt projekt med fokus på att studera de svenska diskussionerna om autismdiagnosen, under perioden ca.1960-2010. Vi vill bättre förstå hur autismdiagnosen har definierats och förklarats av svenska experter, professionella men även företrädare för civilsamhället, och hur detta har förändrats över tid i relation till skiftande värderingar, institutionella landskap och uppfattningar om barn och barndom.

Barn och unga i det sociala arbetet

Avslutningsvis är jag intresserad av teorier om och arbetssätt med barn och unga i socialt arbete. Detta intresse rör bland annat den historiska framväxten av olika institutionella sammanhang där barn och unga tagits emot och placerats; specifika psykologiska och psykiatriska teorier om barn och ungas hälsa och utveckling och hur dessa har färgat samhällsvården; arbetsmetoder för utredningen, bedömningen och behandlingen av barn och unga såsom Barns behov i centrum (BBIC); samt den roll som civilsamhälleliga organisationer, exempelvis föreningar för unga vuxna eller föräldraföreningar, spelat i att påverka synen på frågor rörande psykisk hälsa och barns utveckling.

Undervisning och ledarskap

Jag undervisar framför allt på Socionomprogrammet och har bland annat varit kursansvarig och medverkat i kurser som rört sociologi, social- och utvecklingspsykologi, samtalsmetodik och barn och unga i samhällsvård.

Numera är jag även enhetschef och studierektor vid avdelningen för socialt arbete.Publikationer

2024

Peter Holmqvist (2024) Book Review: Affect, Alienation, and Politics in Therapeutic Culture: Capitalism on the Skin by Suvi Salmenniemi Acta Sociologica Vidare till DOI

2023

Anna Sparrman, Yelyzaveta Hrechaniuk, Olga Anatoli Smith (Ivanova), Klara Andersson, Deniz Arzuk, Johanna Annerbäck, Linnea Bodén, Mindy Blaise, Claudia Castañeda, Rebecca Coleman, Florian Eßer, Matt Finn, Daniel Gustafsson, Peter Holmqvist, Jonathan Josefsson, Peter Kraftl, Nick Lee, Karín Lesnik-Oberstein, Sarah Mitchell, Karin Murris, Alex Orrmalm, David Oswell, Alan Prout, Rachel Rosen, Katherine Runswick-Cole, Johanna Sjöberg, Karen Smith, Spyros Spyrou, Kathryn Bond Stockton, Affrica Taylor, Ohad Zehavi, Emilia Zotevska (2023) Child Studies Multiple: Collaborative play for thinking through theories and methods Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Vol. 15 Vidare till DOI

2020

Sofia Littmarck, Peter Skagius, Karin Zetterqvist Nelson (2020) Autismens historia [The history of autism] -: en internationell forskningsöversikt [an international research overview] Scandia, Vol. 86, s. 101-118 Vidare till DOI
Peter Skagius, Karin Zetterqvist Nelson (2020) Den konstanta oron [The constant anxiety]: Barns och ungas psykiska ohälsa i svensk dagspress 1968-2008 [Child and young peoples mental illness in the Swedish daily press 1968-2008] Scandia, Vol. 86, s. 32-59
Peter Skagius (2020) "Don't worry": Figurations of the child in a Swedish parenting advice column. History of Psychology, Vol. 23, s. 154-175 Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Bihandledare till

Nyheter

Nätverk & forskningsplattformar

Organisation