01 mars 2024

Hösten 2024 välkomnar Linköpings universitet studenter till ett nytt masterprogram på Campus Norrköping. Här får studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper och sin kompetens inom området för att både kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser inom organisationer och med kvalificerade utredningar inom socialt arbete.

THOR BALKHED

Det är en generell trend på arbetsmarknaden att mer och mer kvalificerat arbete behövs. LiU:s nya utbildning är ett svar på en tydlig efterfrågan på mer specialiserad kunskap inom socialt arbete.

- Programmet har utformats med ett tydligt syfte att ge studenterna avancerade kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta effektivt med olika sociala frågor. Det som verkligen särskiljer oss är kombinationen av metodologisk och teoretisk grund med möjligheten till ämnesmässig valfrihet, säger programansvarig Joy Torgé.

Utbildningen ger även större möjligheter för rekrytering till forskarutbildningen i socialt arbete. Den fyller således det tidigare glappet mellan grundutbildning och forskning, och gör socialt arbete vid Linköpings universitet till en komplett miljö inom ämnet.

Fördjupad kunskap och specialisering

Programmet riktar sig till en bred målgrupp som inkluderar socionomer, personer med kandidatexamen i socialt arbete och de med annan relevant samhällsvetenskaplig bakgrund. Det är utformat för att fördjupa kunskapen om socialt arbete som forskningsfält och kunskapsområde samtidigt som det erbjuder möjligheter till specialisering inom olika områden såsom välfärdsrätt, barn och unga, äldre och åldrande, migration och mänskliga rättigheter. Detta öppnar upp en rad spännande karriärmöjligheter.

Masterprogrammet sträcker sig över två år och inkluderar obligatoriska kurser i introduktion till forskning och forskningsmetoder samt många valbara kurser inom olika ämnesområden. Efter ett års studier har studenterna möjlighet att ta ut en magisterexamen.

Efterfrågad kompetens

Den primära drivkraften bakom starten av programmet var att tillgodose behovet av djupare och mer specialiserad kunskap inom socialt arbete. Genom att erbjuda ett nytt masterprogram inom området kan Linköpings universitet utbilda nästa generation av experter och forskare inom socialt arbete.

- Med en tydlig fokus på specialisering och integration av teori och praktik ska våra studenter ha med sig specialistkompetenser och kunskaper som är högst relevanta för att möta de utmaningar som det sociala arbetet står inför idag, säger Peter Holmqvist, studierektor inom socialt arbete vid Linköpings universitet.

Kontakt

Läs mer om programmet

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.