Barn och ungas hälsa och välbefinnande 

Staty av barn.
Pixabay

Vår forskning inom området rör dels barn och ungas egna perspektiv på och erfarenheter av hälsa och välbefinnande, dels hur barns och ungas hälsa och definierats och reviderats i politiska och professionella sammanhang både historiskt och i nutid.

  

Forskningsprojekt

Forskare

Organisation