Fotografi av Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Biträdande universitetslektor

Richard Öhrvall är doktor i statsvetenskap och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Hans forskning är framför allt inriktad på social tillit, valdeltagande och andra former av politiskt beteende.

Vilka deltar politiskt och varför?

Valdeltagande hör till demokratins kärna. Genom att rösta i allmänna val informerar medborgarna de styrande om sina åsikter och önskemål.

Dessutom ligger rösternas fördelning till grund för att utse politiskt förtroendevalda och därmed även för politiskt ansvarsutkrävande. Trots att valdeltagande är en central mekanism i en demokrati finns det fortfarande många obesvarade forskningsfrågor om vilka som deltar och varför de gör det. 

Politiskt deltagande är ett forskningsområde som jag har ägnat stor del av min tid åt. Förhoppningen är att kunna besvara några av de forskningsfrågor inom området som fortfarande saknar ett tydligt svar. I synnerhet har jag intresserat mig för frågan om varför vissa unga personer röstar och andra inte, och frågan om vad som gör att en vana att rösta formas för vissa men inte för andra. Dessa frågor behandlas bland annat i min avhandling Growing into Voting: Election Turnout among Young People and Habit Formation

Varför hoppar svenska lokala politiker av sina uppdrag?

I ett annat forskningsprojekt, som huvudsakligen finansierats av Sveriges Kommuner och Landsting, följer Gissur Ó Erlingsson och jag kommunpolitiker över en hel mandatperiod – från det att de kandiderade i 2014 års val till dess att posterna fördelats efter 2018 års val. Bland annat hoppas vi kunna få en bättre bild av kommunpolitikers villkor och vad som gör att många väljer att lämna sitt uppdrag i förtid.  

Vid sidan av politiskt deltagande har jag intresserat mig för forskningsfrågor som berör politiska åsikter och värderingar, social tillit, offentlig korruption och välfärdstjänster. För att besvara alla dessa olika forskningsfrågor använder jag mig huvudsakligen av kvantitativa metoder. Utöver forskningen undervisar jag, framför allt i kvantitativa metoder på kandidat- och masternivå. 

Publikationer

ORCID 0000-0002-0806-5664

2022

Bernt Bratsberg, Christopher T. Dawes, Andreas Kotsadam, Karl-Oskar Lindgren, Richard Öhrvall, Sven Oskarsson, Oddbjørn Raaum (2022) Birth Order and Voter Turnout British Journal of Political Science, Vol. 52, s. 475-482 Vidare till DOI

2021

CV och sociala medier

Google Scholar

Besök min sida på Google Scholar.

CV

Länk till CV

Twitter

@richardohrvall

Bloggar

  • Tillsammans med ett antal andra statsvetare skriver jag om svensk politik på forskarbloggen Politologerna.
  • Jag har även en egen blogg där jag bland annat tar upp forskningsresultat, metodfrågor och annat som intresserar mig för stunden.

 

Nyheter

Mitt forskningsfält