Fotografi av Richard Öhrvall

Richard Öhrvall

Biträdande universitetslektor

Richard Öhrvall är doktor i statsvetenskap. Hans forskning är framför allt inriktad på social tillit, valdeltagande och andra former av politiskt beteende.

Min forskning - vad förklarar politiskt deltagande?

År 2018 disputerade jag med avhandlingen Growing into Voting: Election Turnout among Young People and Habit Formation. I den studerade jag unga personers valdeltagande och vad som gör att en vana att rösta formas hos vissa men inte hos andra. Jag har i andra studier intresserat mig för ytterligare former av politiskt deltagande, som exempelvis vad som förklarar olika partival eller vad som får personer att engagera sig politiskt och ta på sig ett förtroendeuppdrag. Vid sidan av politiskt deltagande har jag intresserat mig för en rad andra ämnen, såsom social tillit, offentlig korruption, välfärdstjänster och den lokala demokratins institutioner. På senare tid har frågan om politisk polarisering mellan stad och land fångat mitt intresse.

För att besvara dessa olika forskningsfrågor använder jag mig huvudsakligen av kvantitativa metoder. Utöver forskningen undervisar jag, framför allt i kvantitativa metoder på kandidat- och masternivå. Jag handleder även uppsatser på kandidat- och masternivå.

Publikationer

ORCID 0000-0002-0806-5664

2024

Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall, Antonio F. Tavares, Emanuel Wittberg (2024) Close actions speak louder than distant words? The effect of local parties on voter turnout in Swedish local elections 1994-2018 Journal of Elections, Public Opinion, and Parties Vidare till DOI

2023

Gissur Ó. Erlingsson, Richard Öhrvall, Susanne Wallman Lundåsen (2023) Geographical Tensions Within Municipalities? Evidence from Swedish Local Governments Rural sociology, Vol. 88, s. 1033-1068 Vidare till DOI
Hilma Lindskog, Stefan Dahlberg, Richard Öhrvall, Henrik Oscarsson (2023) The Voter Next Door: Stigma Effects on Advance Voting for Radical Right Parties Political Studies Vidare till DOI
Richard Öhrvall (2023) Ett delat Sverige?: Om skillnader i livsvillkor, värderingar och åsikter mellan stad och land

2022

Richard Öhrvall (2022) En klyfta mellan stad och land? Snabbtänkt 2.0 22: reflektioner från valet 2022 av ledande forskare, s. 97-98

CV och annan information

Google Scholar

Besök min sida på Google Scholar.

CV

Länk till CV

Nyheter

En gul, vit och blå banner för Snabbtänkt 2022.

Valet som delade Sverige

Riksdagsvalet 2022 kan gå till historien som det val som delade Sverige. Det är en av slutsatserna från rapporten Snabbtänkt som publicerades elva dagar efter valet. Tre LiU-forskare har bidragit till rapporten.

En bild på Vetenskapsrådets webbsida som talar om beslut om projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet.

Nio miljoner från VR till två LiU-projekt

Maria Brandén och Andrea Fried har fått finansiering från Vetenskapsrådet för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet. Cyberattacker och vaccinbenägenhet är det som ska studeras.

En operationssal sedd ovanifrån

Fördjupat samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen genom nytt avtal

2025 ska Sydöstra sjukvårdsregionen ha en nationellt ledande universitetssjukvård inom forskning, utbildning och utveckling. Det beslutet har regionstyrelserna i Östergötland, Kalmar och Jönköping tillsammans med LiU och Medicinska fakulteten tagit.

Mitt forskningsfält