15 februari 2018

2017 avslutades med flera nya forskningsanslag och 2018 rivstartar med nya forskningsprojekt.

Coast4us är ett EU-finansierat projekt där fyra länder kring Östersjön deltar, aktörer från Sverige är bland andra Länsstyrelsen i Östergötland, Norrköpings och Valdemarsviks kommuner och Linköpings universitet. Projektet ska utveckla planeringen inom kust- och havsområden och hela projektbudgeten omfattar 31 miljoner,  finansierad av EU:s Central Baltic-program. CKS genom Josefina Syssner är en av aktörerna i det treåriga projektet vars mål är att hitta metoder för mer inkluderande planeringsprocesser i kustområdena mellan intressen som turism, exploatering, naturvärden, platsutveckling och företagande. 

– Inte sällan blir det konflikter vid planeringen och ett av projektens syften är att skapa metoder för att de som bor på platsen får vara delaktiga redan från början. Jag vill försöka förstå hur de olika aktörernas värderingar formar de visioner de utvecklar för just sin plats säger, Josefina Syssner. 

Processerna bakom koalitionerna

CKS-forskaren Johan Wänström har tidigare studerat det nya parlamentariska landskapet och blocköverskridande styren. Under våren gör han en ny studie, finansierad av Sveriges kommuner och landsting (SKL), där han undersöker vad som händer när man bildar blocköverskridande styren: Vem tar initiativ? Hur går koalitionsförhandlingarna till? Hur påverkar förhandlingarna det fortsatta samarbetet? Under våren gör han intervjuer i fem kommuner och två regioner där koalitioner ingicks efter valet 2014. Studien kommer att presenteras i en rapport innan sommaren som sedan ska vara till stöd för eftervalsarbetet i höst.

CKS har också inlett ett samarbete med Finansdepartementet och deras kommunenhet, bland annat för att stärka deras forskningsanknytning (se krönika intill). Gissur Ó Erlingsson kommer att arbeta med det projektet:

– Mitt huvudsakliga uppdrag blir att författa en kunskapsöversikt om större kommunreformer i utvecklade demokratier under den gångna 20-års­perioden; och framför allt uppmärksamma vilka effekterna av dessa blivit, säger han.

Ny i politiken knyts ihop

I forskningsprojektet Ny i politiken följer Gissur Ó Erlingsson och Richard Öhrvall kommunpolitiker som kandiderade i 2014 års val. SKL har finansierat tre enkätomgångar hittills och finansierar också den sista och avslutande delen. Den möjliggör för Erlingsson och Öhrvall att följa en och samma grupp av kommunpolitiker under hela mandatperioden, och exempelvis besvara frågan vad själva erfarenheten av att komma in som ny i politiken gör med fullmäktigeledamotens syn på uppdraget.

Gissur Ó Erlingsson har också tillsammans med en av förra årets gästforskare vid CKS, professor Gunnar Helgi Kristinsson vid Islands universitet, fått forskningsmedel från isländska forskningsrådet för att analysera politisk legitimitet på Island.

Kontakt

Relaterad forskning

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.