15 februari 2018

2017 avslutades med flera nya forskningsanslag och 2018 rivstartar med nya forskningsprojekt.

Coast4us är ett EU-finansierat projekt där fyra länder kring Östersjön deltar, aktörer från Sverige är bland andra Länsstyrelsen i Östergötland, Norrköpings och Valdemarsviks kommuner och Linköpings universitet. Projektet ska utveckla planeringen inom kust- och havsområden och hela projektbudgeten omfattar 31 miljoner,  finansierad av EU:s Central Baltic-program. CKS genom Josefina Syssner är en av aktörerna i det treåriga projektet vars mål är att hitta metoder för mer inkluderande planeringsprocesser i kustområdena mellan intressen som turism, exploatering, naturvärden, platsutveckling och företagande. 

– Inte sällan blir det konflikter vid planeringen och ett av projektens syften är att skapa metoder för att de som bor på platsen får vara delaktiga redan från början. Jag vill försöka förstå hur de olika aktörernas värderingar formar de visioner de utvecklar för just sin plats säger, Josefina Syssner. 

Processerna bakom koalitionerna

CKS-forskaren Johan Wänström har tidigare studerat det nya parlamentariska landskapet och blocköverskridande styren. Under våren gör han en ny studie, finansierad av Sveriges kommuner och landsting (SKL), där han undersöker vad som händer när man bildar blocköverskridande styren: Vem tar initiativ? Hur går koalitionsförhandlingarna till? Hur påverkar förhandlingarna det fortsatta samarbetet? Under våren gör han intervjuer i fem kommuner och två regioner där koalitioner ingicks efter valet 2014. Studien kommer att presenteras i en rapport innan sommaren som sedan ska vara till stöd för eftervalsarbetet i höst.

CKS har också inlett ett samarbete med Finansdepartementet och deras kommunenhet, bland annat för att stärka deras forskningsanknytning (se krönika intill). Gissur Ó Erlingsson kommer att arbeta med det projektet:

– Mitt huvudsakliga uppdrag blir att författa en kunskapsöversikt om större kommunreformer i utvecklade demokratier under den gångna 20-års­perioden; och framför allt uppmärksamma vilka effekterna av dessa blivit, säger han.

Ny i politiken knyts ihop

I forskningsprojektet Ny i politiken följer Gissur Ó Erlingsson och Richard Öhrvall kommunpolitiker som kandiderade i 2014 års val. SKL har finansierat tre enkätomgångar hittills och finansierar också den sista och avslutande delen. Den möjliggör för Erlingsson och Öhrvall att följa en och samma grupp av kommunpolitiker under hela mandatperioden, och exempelvis besvara frågan vad själva erfarenheten av att komma in som ny i politiken gör med fullmäktigeledamotens syn på uppdraget.

Gissur Ó Erlingsson har också tillsammans med en av förra årets gästforskare vid CKS, professor Gunnar Helgi Kristinsson vid Islands universitet, fått forskningsmedel från isländska forskningsrådet för att analysera politisk legitimitet på Island.

Kontakt

Relaterad forskning

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.