Hallå där, Richard Öhrvall

Du är ny postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier, vad forskar du om?

Man sitter avslappnat vid konferensbord och tittar in i kameran Richard Öhrvall forskar om ungas valdeltagande, villkor för politiker på lokal nivå samt social tillit. ANNA VALENTINSSON

– Min avhandling Growing into Voting – Election Turnoout among Young People and Habit Formation handlar om ungas valdeltagande och förstagångsväljare. Där kunde jag bland annat se att åldern vid röstningsdebuten inte spelar så stor roll för det fortsatta röstandet längre fram i livet. Jag forskar också om villkoren för politiker på lokal nivå tillsammans med Gissur Ó Erlingsson, vi har följt både nya och erfarna politiker sedan 2014 års val och gjorde den sista datainsamlingen nu efter årsskiftet. Social tillit och offentlig korruption är två andra forskningsintressen.

Hur ser din bakgrund ut?

Jag disputerade i höstas vid Linköpings universitet och har en anställning vid Statistiska centralbyråns enhet för demokratistatistik som jag är tjänstledig från. Jag har också jobbat med biståndsverksamhet genom Sida och hjälpt till med att bygga upp statistikverksamhet i länder om Kambodja, Kina, Armenien och Mexiko.

Vad ska du göra det kommande året?

– Gissur och jag ska avsluta projektet där vi följt lokalpolitiker över tid och jag har en del andra mindre projekt att avsluta. Sedan tycker jag det skulle vara spännande att utforska hur skillnader mellan stad och land återspeglas i politiskt deltagande och ställningstagande i Sverige. Det har synts i amerikanska val och nu senast i Brexit-debatten, och liknande mönster börjar synas även här. 

Kontakt

Senaste nytt från LiU