13 april 2021

En man före sin tid som gjort viktiga bidrag till datavetenskapen och som ständigt ville dela med sig av sin kunskap. Så beskrivs Harold ”Bud” Lawson som inrättat ett stipendium vid Linköpings universitet.

Harold "Bud" Lawson.

– Han var lättillgänglig. Man blev glad när man pratade med honom. Han var kreativ och full av nya idéer. De idéerna jobbade han sedan för att förverkliga, säger professor emeritus Erik Sandewall som lärde känna Bud Lawson på 70-talet.

I början av 2019 inrättande Bud Lawson ”Lawsons stipendium” vid Linköpings universitets Jubileumsstiftelse i syfte att uppmuntra doktorander vid IDA till internationellt utbyte och internationalisering vid institutionen. Stipendiet kommer att delas ut till doktorander vars arbete inom datavetenskap eller systemteknik bidragit på en internationell nivå. Tanken är att uppmärksamma goda prestationer och ge en möjlighet till utvidgat internationellt utbyte tidigt i forskarkarriären.

–  Internationella kontakter och nätverk är väldigt viktiga för forskare. Det är något som inte minst Bud Lawson stod för och levde efter, säger Henrik Eriksson, prefekt på Institutionen för datavetenskap. 

Kärlek till datavetenskapen

Harold ”Bud” Lawson som föddes 1937 i Philadelphia i USA hade en livslång kärlek till datavetenskapen, vilken han gjort flera betydelsefulla bidrag till. Han var också mycket intresserad av internationalisering av både forskning och universitet. Till Linköping kom Bud Lawson 1971. Han arbetade först vid Datasaab och blev sedan professor i telekommunikation och datorsystem vid Linköpings tekniska högskola. 1983 grundade han och Erik Sandewall Institutionen för datavetenskap, IDA. Inspirerade av amerikanska universitet som Stanford skapade de en typ av organisation som var ny i Sverige.

– Bud hade bakgrund i USA där jag också varit mycket och vi ville att organisationen på IDA skulle vara flexibel. Den med störst intresse skulle kunna leda en forskningsgrupp. Det behövde inte nödvändigtvis vara en professor, vilket annars var brukligt, berättar Erik Sandewall.

Harold Bud Lawson, längst till höger, på Institutionen för datavetenskap i mitten på 1980-talet.

Pris för pekaren 

Bland Bud Lawsons bidrag till utvecklingen av programmeringsspråk hittar man det som kallas ”pekare”. Före pekaren så kunde en post (ett "record") i ett program bara hantera bokstäver, siffror och textfragment. Nu såg man behovet av att en post även skulle kunna innehålla en referens till en annan post.

– Man kan rita det på ett papper som att en post är en ruta med några fack och i ett av facken finns, istället för ett talvärde, en pil som datorn kan följa till en annan post.
På 60-talet utarbetade Bud Lawson ett arbetsförslag till hur en pekare skulle göras i IBM:s nya programmeringsspråk PL/I. Förslaget vann anklang och genomfördes. För det fick han år 2000 priset “Computer Pioneer Award” av den internationella ingenjörsorganisationen Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
– Pekaren var en sak som han var stolt över. Jag tror nog att man kan säga att han själv såg det som ett av sina viktigaste bidrag, säger Erik Sandewall.

Flexibel arkitektur

Ett annat av Bud Lawsons bidrag handlar om FCPU-arkitektur.
– På Datasaab utvecklade han något som kallas Flexible Computer Processing Unit. Istället för att göra allt i hårdvaran, som var normalt på den tiden, så ville Bud ha något som kunde programmeras till att bli en dator. Det var det som var ”flexibelt”.
Zebo Peng är professor på Linköpings universitet. Han kom till LiU 1983 och fick då Bud Lawson som handledare. Han berättar att Bud Lawson vid sidan av sitt intresse för datavetenskap spelade tennis och basket.
– Bud pratade om att man borde kunna använda mjukvarusystem för att hjälpa basketspelare. Jag tittade lite närmare på det, men då var datorsystemen för långsamma. Han var före sin tid för nu för tiden gör man ju precis det där inom Sports Analytics.

Harold Bud Lawson och datorpionjären Grace Hopper i Linköping.

Internationalisering ger nya idéer 

Ett annat av Bud Lawsons intressen var internationalisering av datavetenskapen och av universiteten i allmänhet. Zebo Peng berättar att Lawson alltid uppmanade doktorander att besöka universitet utomlands och ha samarbete med forskare från andra länder. Både för att skaffa nya kontakter och för att få nya idéer.
Bud Lawson tog även initiativ till något som kallades Swedish International University.
– Hans tanke var att man skulle skapa ett universitet som hade utbildning på flera orter, Linköping, Stockholm och så vidare. Det skulle ge engelskspråkiga kurser, ta ut terminsavgifter och verka på en internationell marknad. Alltså erbjuda forskarutbildning i Sverige för betalande studerande från Kina, USA och andra länder, säger Erik Sandewall.
Han berättar att Bud Lawson fick flera svenska universitet intresserade men att man på central nivå inte förstod vad det var han ville skapa så förslaget fick inte gehör.
– Idag är det här självklart, men då var det totalt före sin tid. Hade Buds förslag förverkligats så skulle svenska universitet haft ett annat läge när internationalisering senare kom igång på allvar.

Ville dela med sig av sin kunskap

Bud Lawson lämnade sin professur vid Linköpings universitet 1986 och började jobba med bland annat konsultuppdrag för näringslivet. Under hela sitt liv återvände han till universitetet för att undervisa. Bud Lawsons son Adrian Lawson ser det som ett av sin pappas utmärkande drag. Bud Lawson kunde, om han hade velat, gjort en karriär inom enbart näringslivet, men han ägnade en stor del av sin tid åt den akademiska världen.
– Jag tror att han helt enkelt ville dela med sig av sin kunskap och erfarenheter till den yngre generationen i hopp om att göra världen till en bättre plats. När jag tog emot en prestigefylld utmärkelse från IEEE i San Diego åt min far slog det mig att han, precis som många av de andra pristagarna, inte drevs av finansiell framgång, utan av ett genuint intresse för sitt område och för att driva utvecklingen framåt på bästa sätt, säger Adrian Lawson. Bud Lawson avled 2019 efter en tids sjukdom.

Lawsons stipendiefond öppen för insättning

Ett flertal minnesgåvor från anhöriga och vänner har sedan stipendiefondens inrättade 2019 fyllts på med ett betydelsefullt tillskott. Fonden är fortsatt öppen för insättning och välkomnar stora som små gåvor. Det finns även möjlighet att i samband med en gåva uppmärksamma en persons födelsedag eller hedra minnet av någon i samband med en begravning. Det går också att rikta ett testamente till Lawson stipendiefond eller annat område som känns angeläget att stödja vid LiU.

Läs mer här om olika sätt att stödja LiU och om Bud Lawson här.

Relaterat innehåll

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.