Samverkan en nyckel för LiU:s framgång

Universitetsledningen vid Linköpings universitet Visa/dölj innehåll

Nyheter inom samverkan Visa/dölj innehåll

Information om LiU Visa/dölj innehåll

Våra fyra campus Visa/dölj innehåll

Min forskning och undervisning Visa/dölj innehåll

Min forskning har fokus på ledning av kunskapsintensiva multinationella organisationer vilket har stora likheter med universitet och mitt prefektuppdrag. En del av forskningen har visat oss hur kunskapsintensiva företag identifierar innovativa tjänster inom sin verksamhet och hur de överför de goda exemplen till andra delar av sin organisation. En annan del rör vilket inflytande valet av inköps- och innovationsstrategi inom kapitalintensiva branscher har på förmågan att förnya produkter och tjänster. En tredje del handlar om hanteringen av kunder via key-account management program och hur dessa program kopplas till och påverkar företagens strategiska prioriteringar.

Jag handleder fyra forskarstuderande som huvud eller biträdande handledare. Tidigare har jag varit ansvarig för kurser i kunskapsutveckling och vetenskapsteori, strategisk ledning av teknik- och affärsutveckling, marknadsföring samt affärsstrategier.

Organisatorisk tillhörighet Visa/dölj innehåll