Fotografi av Per-Olof Brehmer

Per-Olof Brehmer

Vicerektor för forskning, Professor

Sedan 2019 är jag vicerektor med ansvar för forskning. Som vicerektor har jag ansvar för frågor rörande bl.a. forskningsstrategi och policy, forskningens kvalité, forskningsinfrastruktur samt forskningssamarbeten.

Forskning som kugge i ett framgångsrikt universitet

Som vicerektor har jag ansvar för frågor rörande bl.a. forskningsstrategi och policy, forskningens kvalité, forskningsinfrastruktur samt forskningssamarbeten.

Arbetet som vicerektor med ansvar för forskning omfattar en bredd av frågor som gör att Linköpings universitet genom vår forskning kan bidra till såväl utvecklingen av samhället som att flytta kunskapsfronten framåt. Ihop med fakulteter och institutioner jobbar jag med frågor som underlättar genomförandet av forskning men också utbildning och samverkan.

Linköpings universitets forskning är basen för den excellenta utbildning som vi erbjuder studenterna och den starka tradition av samverkan och innovationer som bidraget till dagens starka position. Ett starkt pedagogiskt fokus stödjer forskningen genom behovet av tydlighet, fokus och kommunikation. Att många lärare är aktiva forskare gör att vi hela tiden kan anpassa och förändra innehållet i kurser och utbildningar. Linköpings universitet samarbetar inom både utbildning och forskning mycket med företag och organisationer för att dela kompetenser men också skapa starka kontakter och bidra till innovationer.

Forskningen inom LiU förnyas ständigt vilket gör uppdraget som vicerektor spännande och utvecklande. Mycket av arbetet sker ihop med andra delar av universitet såsom fakulteterna och institutionerna.

Forskning och undervisning

Min forskning har fokus på ledning av kunskapsintensiva multinationella organisationer vilket har stora likheter med universitet och mitt prefektuppdrag. En del av forskningen har visat oss hur kunskapsintensiva företag identifierar innovativa tjänster inom sin verksamhet och hur de överför de goda exemplen till andra delar av sin organisation. En annan del rör vilket inflytande valet av inköps- och innovationsstrategi inom kapitalintensiva branscher har på förmågan att förnya produkter och tjänster. En tredje del handlar om hanteringen av kunder via key-account management program och hur dessa program kopplas till och påverkar företagens strategiska prioriteringar.

Jag handleder fyra forskarstuderande som huvud eller biträdande handledare. Tidigare har jag varit ansvarig för kurser i kunskapsutveckling och vetenskapsteori, strategisk ledning av teknik- och affärsutveckling, marknadsföring samt affärsstrategier.

PublikationerVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Forskning vid LiUVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll