24 november 2022

Linköpings universitet har blivit tilldelad 3,75 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova för att projektleda EURAXESS Sverige, ett nätverk med syfte att attrahera internationella forskare till Sverige och för att underlätta mobiliteten och begränsa de hinder som ofta kan uppstå.

Flygbild av folkmassan ansluten med linjer.
Orbon Alija

Denna nya roll kommer börja 1 januari 2023 och pågå tre år framåt. LiU tar över ansvaret från Göteborgs universitet.

EURAXESS Sverige är kopplat till EU-kommissionens initiativ EURAXESS-Researchers in Motion där syftet är att förbättra forskares möjligheter till mobilitet och karriärutveckling i Europa.

EURAXESS Sverige består i dagsläget av 34 lärosäten, och LiU var en av de första att ansluta inom satsningen 2012. De deltagande universiteten samarbetar och lyfter frågor kring hur man kan förbättra och förenkla processen att attrahera och rekrytera internationella forskare. Om man som lärosäte har skrivit under en åtagandeförklaring får man också förtroendet att bli ett EURAXESS center som erbjuder information och stöd till internationella forskare och till institutioner för mottagande av gästforskare och internationell personal. Idag finns 16 sådana och LiU är ett av dem.

Fokuset för LiU dessa tre år inom projektledarrollen kommer att vara att samverka internt och externt med det omgivande samhället samt att göra nyttan med EURAXESS mer känt för flertalet intressenter.

Har betydelse för valet av land

LiU:s projektledare för nätverket Therese Lindkvist, internationell koordinator vid Internationella enheten, säger att EURAXESS har en stor betydelse för internationella forskare i valet av Sverige.

- Sverige är ett litet land i det globala sammanhanget och behöver kunna stå ut på alla områden som är viktiga för internationella forskare i valet av deras kommande forskningsdestination.
- Detta gör vi bäst genom att samverka och gemensamt undanröja de hinder som eventuellt kan verka som bromsklossar i en forskares väg mot Sverige. Där är EURAXESS en ovärderlig aktör i vägen framåt.

Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU, säger att den godkända projektledarrollen för nätverket kommer att ge LiU möjlighet att utveckla och profilera LiU och Sverige som kunskapsnation internationellt. Detta går också hand-i-hand med flera mål inom LiU:s internationaliseringsstrategi som i sin tur kopplar an till LiU:s vision och strategi 2030.

Om EURAXESS-Researchers in Motion

EURAXESS nätverket finns i 43 europeiska länder och har över 600 EURAXESS centers.EURAXESS - Researchers in Motion är ett unikt paneuropeiskt initiativ som levererar information och stödtjänster till professionella forskare. Med stöd av Europeiska unionen, medlemsländer och associerade länder stödjer det forskarrörlighet och karriärutveckling, samtidigt som det förbättrar det vetenskapliga samarbetet mellan Europa och världen.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.