25 januari 2021

LiU-studenten Rita Riadh-Issa, 23, är ny styrelseledamot i World’s Children’s Prize Foundation som driver världens största årliga utbildningsprogram för barns rättigheter och demokrati. Organisationen stöds av skolor i 119 länder och beskyddas av bland andra H M Drottning Silvia.

Rita Riadh-Issa läser affärsjuridik på mastersnivå vid Linköpings universitet. Foto: WCPF
Ända sedan mellanstadiet har Rita Riadh-Issa varit aktiv i organisationen. 
– Jag gick i femte klass i Björnkärrsskolan i Linköping när jag för första gången kom i kontakt med World’s Children’s Prize och läromedlet Globen, som alla deltagande barn använder på många olika språk. Att få jobba med de här frågorna har betytt så mycket för mig. Hela lågstadiet var jag ganska tyst, och kände mig väldigt annorlunda. När jag började jobba med WCP så blev jag en annan person, berättar Rita.

Hon var bara ett halvår gammal när familjen flydde från Irak. Familjen kom till Sverige när hon var fem år.

Hur har det påverkat dig?
Jag minns inget av flykten men det har påverkat mig. Jag har känt mig annorlunda och vi har pratat väldigt mycket om att vara första generationens akademiker hemma. När jag kom in på Affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet så förstod jag hur mycket det betydde för mig och för mina föräldrar. De har alltid sagt till mig och mina syskon att vi måste studera.
 
WCPF-programmet utbildar och stärker barn med syftet att de ska ska kunna stå upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Majoriteten av de deltagande barnen är utsatta barn i fattiga och bräckliga stater, som för första gången får veta att de har rättigheter och kan göra sina röster hörda.  

World’s Children’s Prize Foundation utser barnrättshjältar med stöd av totalt 74 000 skolor i 119 länder. Barnrättshjältarna är personer som på olika sätt har arbetat för att förbättra barns situation i världen. Årligen deltar 30 000 barn i Sverige i det arbetet, många av dem i Linköping, Norrköping, Motala, med flera östgötaorter. 
Det blir en övning i demokrati och påverkan. Barn i olika länder håller egna presskonferenser efter att miljontals barn i en världsomröstning utsett vilken barnrättshjälte som får årets World’s Children’s Prize. Jag höll tillsammans med en kompis vår skolas första presskonferens, berättar hon.

Sedan dess har hon deltagit i WCPF:s stora konferenser och träffat barnrättshjältar från olika länder. I fem år har Rita Riadh-Issa ingått i WCP Youth Advisory Board och därefter har hon varit ungdomsrådets koordinatör. När hon nu är en del av styrelsen hoppas hon på att vara med och påverka ännu mer.
Jag hoppas att det här engagemanget är livslångt. Det har blivit en så stor del av den jag är.

Vad tycker du att barn behöver i dag? 
Man glömmer lätt att barn kan fatta beslut. Barn kan uppfatta omvärlden. Det som behövs är att man tar in barn i beslutsfattandet. Barnkonventionen är ett viktigt verktyg som nu också är svensk lag, säger Rita Riadh-Issa.

Och vilka är dina planer efter din masters i affärsjuridik vid Linköpings universitet?
Jag tror att jag vill arbeta med försäkringsfrågor eller arbetsrätt. Men jag kommer alltid att ha kvar ett engagemang för barnens rätt, säger Rita Riadh-Issa.

Fakta

World’s Children’s Prize Foundation (WCPF) får stöd från bl.a. Svenska Postkodlotteriet, Sida, ForumCiv, H M Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children, Survé Family Foundation, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Familjen Bergqvists Insamlingsstiftelse.
Se mer (extern webbplats): WCPF

Senaste nytt från LiU

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.