01 september 2015

Ett nytt samarbete ska lyfta niondeklassare på Söderporten och på sikt få fler att välja att studera på universitet.

Thor Balkhed

Runt borden i pastarestaurangen sitter tjejer och killar som försöker lära känna varandra. Och det är här allt tar sin början: lite trevande först, men den inledande uppgiften blir att hitta likheterna och vad de har gemensamt. Vid ett bord med fem tjejer konstateras att alla gillar choklad och ur bokstäverna i deras initialer bildar de lagnamnet Caos.

Vi befinner oss i Mirum Galleria i stadsdelen Hageby i Norrköping och det är den första träffen för LuMiNk Akademien: ett pilotprojekt för att ge bättre stöd åt högstadieelever att lyckas i sina nuvarande studier, men också ge dem en inblick i universitetsvärlden.  Projektet pågår under hösten och är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU), Norrköpings kommun och Mirum Galleria.

21 elever i årskurs nio på Söderportens grundskola kommer att varje onsdagseftermiddag träffa sina 13 mentorer som alla är studenter på LiU. Här kommer de att kunna få hjälp med sina läxor och projektarbeten. Syftet är både att eleverna ska nå längre i sitt lärande och få bättre betyg men också att redan nu få en kontakt med universitetet och därmed också kunna sätta upp en målbild för studierna längre fram i tiden.

LuMiNk Akademin – mentorskap för högre utbildning. Det är representanter från Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum galleria i Hageby som står bakom detta pilotprojekt som syftar till att motivera elever på Söderporten (högstadieskola) i HaMartin Karlsson. Foto Thor Balkhed– Vi har de sista åren sett fler elever från vår skola som går vidare till högre studier, så det går att förändra. Det största hindret finns idag hos eleverna själva, de behöver hitta sätt att strukturera upp sina studier och saknar kanske dessutom studietraditionen hemma, säger Martin Karlsson (bild t h), lärare på Söderporten.

Att mentorskapsträffarna hålls i ett köpcenter kan tyckas märkligt, men Mirum galleria är sedan tidigare delaktig i att utveckla stadsdelen Hageby. Och i våras hade gallerian och universitetet ett annat samarbete: studenter från Kultur samhälle och medie-gestaltning (KSM) knöt delar av sin undervisning till Hageby och gallerian. I en butikslokal jobbade KSM-studenter med sina projektarbeten, både för och med besökarna i köpcentret.

Initiativet till det här samarbetet togs av Peter Löfquist, centrumchef på Mirum Galleria:

– Det här är en plats där människor möts, och det skapar synergier. Vi vill avdramatisera och inspirera unga att utbilda sig till sitt drömyrke, sade Peter Löfquist vid pressträffen och minglet som hölls som avstamp för projektet.

– Vi på universitetet har som ambition att vara ”mitt i byn” och det innebär att vi ska synas i hela Norrköping. Det här är roligt och bra, både för oss och för samhället. Och vi hoppas att ni väljer att studera senare och då på LiU, sade Mattias Severin, campusråd vid Campus Norrköping med adress till eleverna på Söderporten.

Saman Gulnezer och Carlos Yousef går i 9c på Söderporten och har valt att delta i LuMiNk Akademien. Alla niondeklassare på Söderporten fick söka till mentorsprojektet och alla som sökte kom med.

– Jag vill förbättra mitt betyg i matte, alla andra ämnen går bra. Mitt mål är att höja betygen med tio poäng, säger Saman Gulnezer. Han har siktet inställt på naturprogrammet på gymnasiet för att sedan bli djurskötare.

– Som Steve Irwin, krokodiljägaren, han är min idol. Jag har växt med djur och ser dem som människor som man ska behandla med respekt.

De 13 mentorerna från universitetet spänner över många utbildningar och ämnesområden. Isabel Svedros  pluggar sista året och är sedan färdig ämneslärare för gymnasiet i svenska och geografi.

– Jag vill visa att skolan är rolig och att man inte alltid behöver vara bäst, men att man däremot alltid ska göra sitt bästa. Och att kunskapen finns överallt, man behöver inte alltid läsa böcker eller på nätet för att lära sig saker, säger Isabel Svedros.

Vad visste du själv om universitetsvärlden när du var i deras ålder?

– Inte särskilt mycket. Jag tänkte att man är jättevuxen när man studerar där och att man måste kunna allting själv. Det är mycket roligare än vad jag trodde att det var! säger Isabel Svedros.

Mattias Severin och Lars Stjernkvist (bild nedan) är överens om vikten av att Linköpings universitet finns på många ställen – också i en galleria.

LuMiNk Akademin – mentorskap för högre utbildning. Det är representanter från Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum galleria i Hageby som står bakom detta pilotprojekt som syftar till att motivera elever på Söderporten (högstadieskola) i HaMattias Severin och Lars Stjernkvist. Foto Thor Balkhed

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.