Fotografi av Anna Bäcklin Lindén

Anna Bäcklin Lindén

Kommunikatör

Jag arbetar med extern och intern kommunikation på Filosofiska fakultetens kansli.

Presentation

Jag är anställd som kommunikatör vid Kommunikations- och marknadsavdelningen och tillhör Studentrekryterings- och alumnienheten (STAL). Mitt kommunikationsuppdrag har jag hos Filosofiska fakultetens kansli.

I mitt arbete på Filosofiska fakultetens kansli arbetar jag främst med olika typer av webbkommunikation, både utbildnings- och forskningsinformation. Jag har även ansvar för fakultetens information på LiUs intranät och studentintranät.

Utöver webbkommunikation hjälper jag även fakultetskansliet att ta fram grafiska produkter och är ansvarig för föreläsningsserien Strimman.

Filosofiska fakulteten

Dokument med Filosofiska fakultetens budskap

Filosofiska fakulteten (FILFAK)

Filosofiska fakulteten erbjuder utbildning och forskning inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, juridik, estetiska ämnesområden samt tematisk naturvetenskap.

Mina kollegor på Studentrekryterings- och alumnienheten inom KOM

Det här är LiU