Fotografi av Anna Bäcklin Lindén

Anna Bäcklin Lindén

Kommunikatör

Jag arbetar med extern och intern kommunikation på Filosofiska fakultetens kansli.

Kommunikatör på Filosofiska fakultetens kansli

Jag är anställd som kommunikatör vid Kommunikations- och marknadsavdelningen och tillhör Varumärkes- och eventenheten. Mitt kommunikationsuppdrag har jag hos Filosofiska fakultetens kansli.

Jag arbetar mestadels med webbkommunikation och är huvudansvarig för allt webbarbete vid fakulteten. Jag arbetar även med att ta fram andra typer av informationsmaterial, externt och internt och är projektledare för föreläsningsserien Strimman.
 

Kollegor

Medarbetare på Varumärkes- och eventenheten

Relaterat innehåll