09 december 2019

FUHS höstmöte har genomförts hos SLU Holding i Uppsala där spännande, viktiga och framåtriktade diskussioner mellan ansvariga för de svenska holdingbolagen och innovationskontoren träffades.

Extra spännande var att lyssna på erfarenheter och inspel från Fredrik Hörstedt (Chalmers), Lena Miranda (SISP/SPM), Kjell Håkan Närfeldt och Maria Landgren (Vinnova), Kajsa Hedberg (SISP), Johanna Edborg (SNITTS) samt regeringens särskilda utredare Alf Karlsson.

Den nu påbörjade utredning med titeln ”Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena” har som målbild att bli en total översyn av stöd i, vid och omkring lärosäten och ska vara klar 30 sept 2020.

Översynen ska bidra till kunskap om vad som utgör effektiva stöd där utredaren har mandat att föreslå ett nytt system eller andra förändringar som behövs.
Självklart ett väldigt viktigt arbete där alla inom FUHS (and friends) fortsatt vill bidra till att kunskap från våra svenska lärosäten skapar tillväxt, ökad sysselsättning och stark konkurrenskraft.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.