09 december 2019

FUHS höstmöte har genomförts hos SLU Holding i Uppsala där spännande, viktiga och framåtriktade diskussioner mellan ansvariga för de svenska holdingbolagen och innovationskontoren träffades.

Extra spännande var att lyssna på erfarenheter och inspel från Fredrik Hörstedt (Chalmers), Lena Miranda (SISP/SPM), Kjell Håkan Närfeldt och Maria Landgren (Vinnova), Kajsa Hedberg (SISP), Johanna Edborg (SNITTS) samt regeringens särskilda utredare Alf Karlsson.

Den nu påbörjade utredning med titeln ”Ett utvecklat innovationsstöd vid lärosätena” har som målbild att bli en total översyn av stöd i, vid och omkring lärosäten och ska vara klar 30 sept 2020.

Översynen ska bidra till kunskap om vad som utgör effektiva stöd där utredaren har mandat att föreslå ett nytt system eller andra förändringar som behövs.
Självklart ett väldigt viktigt arbete där alla inom FUHS (and friends) fortsatt vill bidra till att kunskap från våra svenska lärosäten skapar tillväxt, ökad sysselsättning och stark konkurrenskraft.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.