12 juni 2018

Efter tre år hos universitetsägda Spetsa AB, lämnar Helene Nord nu sin VD-roll. Helene har utvecklat bolaget till en betydelsefull möjlighet när forskare och lärare vid Linköpings universitet vill utföra spetsuppdrag åt myndigheter och näringsliv. Helene kvarstår i bolaget fram till mitten av juni då hon börjar med företagsrådgivning vid Almi Företagspartner i Östergötland.

Anna Jansson VD på Unitalent och Spetsa

– Helene har under sitt VD-skap utvecklat Spetsa mycket positivt. Genom ett målinriktat ledarskap visar Spetsa en ökad efterfrågan på forskarbaserad kompetens från LiU. En kompetens som utvecklar och stärker vårt omgivande samhälle – regionalt som nationellt, säger Johan Lilliecreutz styrelseordförande Spetsa samt koncernchef LiU Holding AB.

Som ny VD för Spetsa har Anna Jansson utsetts. Anna är idag VD för Unitalent, ett bolag som levererar uppdrag som utförs av studenter vid LiU. Hon tillträder snarast och kommer att dela sitt VD-skap för Unitalent och Spetsa. Dessa bolag ligger väldigt nära varandra då de båda förmedlar och säljer skräddarsydda uppdrag med utförande av talanger respektive spetskompetens från Linköpings universitet.

– Under Annas ledning ser jag stora möjligheter att ytterligare tydliggöra och effektivt leverera all den spetskompetens som finns vid LiU. En utveckling som förstärker LiU och Östergötland som en attraktiv, innovativ och framåtsträvande region, avslutar Johan Lilliecreutz.

Om Spetsa AB

Spetsa identifierar, paketerar och säljer tjänster baserade på kunskap och erfarenhet vid Linköpings universitet. Spetsa levererar uppdrag som utförs av forskare och lärare. Spetsa ägs av Linköpings universitet via LiU Holding AB och etablerades 2009.

Om Unitalent AB

Unitalent levererar uppdrag som utförs av studenter vid LiU. Bolaget ägs av Linköpings universitet via LiU Holding AB och etablerades 2016 för att stötta studenter vid LiU att under sina studier ta sig an externa uppdrag och dela med sig av kompetensen från universitetet.

Kontakt

Nyheter LiU Holding

Jonas Nilsson, VD för Swegan.

LiU-avknoppning tar in över 100 miljoner i riskkapital

Tillverkaren av halvledarmaterial SweGaN AB, en avknoppning från LiU, har lyckats ta in 125 miljoner kronor i riskkapital. Pengarna ska användas för att bygga en ny produktionsläggning, öka omsättningen kraftigt och anställa ny personal.

Ljushårig kvinna vid vägg som pryds av guldfärgade skor.

Från LiU-forskning till LEAD-företag

Många forskare och studenter har idéer som kan växa till samhällsnyttiga företag. Men hur ska man veta att det är en bra idé? "Våga prata om den och testa intresset", är Catharina Sandbergs tips.

Campus Valla Studenthuset.

Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

FUHS och SISP föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.