FUHS vårmöte i Östersund

Det blev intensiva diskussioner och stort erfarenhetsutbyte med hållbar tillväxt och konkurrenskraft i fokus under FUHS vårmöte.

Ansvariga för universitetsholdingbolagen i Sverige (FUHS) samt de svenska innovationskontoren FUHS vårmöte i Östersund

Ansvariga för universitetsholdingbolagen i Sverige (FUHS) samt de svenska innovationskontoren samlades för vårmöte i Östersund. Intensiva diskussioner om den samlade investeringsportföljen i tidiga starups och kommunikation av allt nyttiggörande som kommer från det akademinära innovationssystemet. Utöver det dialog om konsekvenser av olika lärosätesutredningar, pågående revision samt kommande arbete med att utveckla samarbetet med alla svenska inkubatorer och science parks.

– Att utbyta erfarenheter och lärdomar mellan våra olika holdingbolag och innovationskontor gör att vi tillsammans utvecklas för hållbar tillväxt och konkurrenskraft - för Sverige och internationellt, säger Johan Lilliecreutz, ordförande i FUHS.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU