09 december 2019

Företrädare för samtliga svenska innovationskontor samlades i början av september för att adressera frågan hur en excellent värdekedja utformas.

- Vårt stora och viktiga arbete med att utveckla det svenska akademiska innovationssystemet genom projektet Excellenta värdekedjor har satt igång, säger Johan Lilliecreutz, ordförande för FUHS, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige.
 
Projektet ”Excellenta värdekedjor” genomförs som åtta endagsworkshops och delfinansieras av Vinnova. Projektledare är Emil Svanberg från LTU Business medan Johan Lilliecreutz från LiU Holding är styrgruppens ordförande. Projektet ska pågå fram till december 2020.” Nu i december genomfördes den tredje workshopen. 
 
Värdekedjan sträcker sig från nära och tät dialog med lärosätenas forskare, studenter, innovationsstöd och ledning till sömlös övergång med inkubatorer och science parks – allt i syfte att stärka Sveriges innovationskraft och därmed konkurrenskraft, sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.