09 december 2019

Företrädare för samtliga svenska innovationskontor samlades i början av september för att adressera frågan hur en excellent värdekedja utformas.

- Vårt stora och viktiga arbete med att utveckla det svenska akademiska innovationssystemet genom projektet Excellenta värdekedjor har satt igång, säger Johan Lilliecreutz, ordförande för FUHS, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige.
 
Projektet ”Excellenta värdekedjor” genomförs som åtta endagsworkshops och delfinansieras av Vinnova. Projektledare är Emil Svanberg från LTU Business medan Johan Lilliecreutz från LiU Holding är styrgruppens ordförande. Projektet ska pågå fram till december 2020.” Nu i december genomfördes den tredje workshopen. 
 
Värdekedjan sträcker sig från nära och tät dialog med lärosätenas forskare, studenter, innovationsstöd och ledning till sömlös övergång med inkubatorer och science parks – allt i syfte att stärka Sveriges innovationskraft och därmed konkurrenskraft, sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.