Så ska Sveriges innovationskraft stärkas

Företrädare för samtliga svenska innovationskontor samlades i början av september för att adressera frågan hur en excellent värdekedja utformas.

- Vårt stora och viktiga arbete med att utveckla det svenska akademiska innovationssystemet genom projektet Excellenta värdekedjor har satt igång, säger Johan Lilliecreutz, ordförande för FUHS, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige.
 
Projektet ”Excellenta värdekedjor” genomförs som åtta endagsworkshops och delfinansieras av Vinnova. Projektledare är Emil Svanberg från LTU Business medan Johan Lilliecreutz från LiU Holding är styrgruppens ordförande. Projektet ska pågå fram till december 2020.” Nu i december genomfördes den tredje workshopen. 
 
Värdekedjan sträcker sig från nära och tät dialog med lärosätenas forskare, studenter, innovationsstöd och ledning till sömlös övergång med inkubatorer och science parks – allt i syfte att stärka Sveriges innovationskraft och därmed konkurrenskraft, sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU