08 juni 2018

Vid årsstämman för Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS) valdes Johan Lilliecreutz till ny ordförande. Johan är till vardags VD för holdingbolaget vid Linköpings universitet – LiU Holding. FUHS har en nyckelroll i att forma Sveriges innovationspolitik.

Johan Lilliecreutz vd på LiU Holding

FUHS spelar stor roll för Sveriges innovationspolitik

Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer och i vissa fall science parks är en betydelsefull plattform för kommersialisering, nyttiggörande och innovation kopplat till högskolevärlden. Hos föreningen FUHS ingår alla svenska universitetsholdingbolag.

– Svenska lärosätens Holdingbolag och Innovationskontor är avgörande för att Sverige ska lyckas omvandla sin investering i forskning och högre utbildning till nya företag, arbetstillfällen och tillväxt. FUHS har en nyckelroll i att samla dessa aktörer på nationell nivå och vi ser att under Johans ordförandeskap ta en ännu mer aktiv roll att forma innovationspolitiken i Sverige, säger Linus Wiebe, Innovationsdirektör Lunds universitet.

FUHS bevakar, förutom utvecklingen för universitetsholdingbolagen i Sverige också den internationella utvecklingen. Många gånger vänder sig departement och andra organisationer till föreningen med remisser inom riskkapital och innovationspolitik.

– Jag ser med spänning fram emot att driva innovationsfrågor nu även nationellt och öka tillväxten i Sverige. Holdingbolagen i samspel med inkubatorer, science parks och andra offentliga innovationsaktörer utgör en väldigt viktig

Om FUHS

FUHS, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, bildades 2005 och har idag alla (18 stycken) svenska universitetsholdingbolag som medlemmar. Läs mer på fuhs.se.

Kontakt

Nyheter LiU Holding

Jonas Nilsson, VD för Swegan.

LiU-avknoppning tar in över 100 miljoner i riskkapital

Tillverkaren av halvledarmaterial SweGaN AB, en avknoppning från LiU, har lyckats ta in 125 miljoner kronor i riskkapital. Pengarna ska användas för att bygga en ny produktionsläggning, öka omsättningen kraftigt och anställa ny personal.

Ljushårig kvinna vid vägg som pryds av guldfärgade skor.

Från LiU-forskning till LEAD-företag

Många forskare och studenter har idéer som kan växa till samhällsnyttiga företag. Men hur ska man veta att det är en bra idé? "Våga prata om den och testa intresset", är Catharina Sandbergs tips.

Campus Valla Studenthuset.

Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

FUHS och SISP föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.