08 juni 2018

Vid årsstämman för Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS) valdes Johan Lilliecreutz till ny ordförande. Johan är till vardags VD för holdingbolaget vid Linköpings universitet – LiU Holding. FUHS har en nyckelroll i att forma Sveriges innovationspolitik.

Johan Lilliecreutz vd på LiU Holding

FUHS spelar stor roll för Sveriges innovationspolitik

Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer och i vissa fall science parks är en betydelsefull plattform för kommersialisering, nyttiggörande och innovation kopplat till högskolevärlden. Hos föreningen FUHS ingår alla svenska universitetsholdingbolag.

– Svenska lärosätens Holdingbolag och Innovationskontor är avgörande för att Sverige ska lyckas omvandla sin investering i forskning och högre utbildning till nya företag, arbetstillfällen och tillväxt. FUHS har en nyckelroll i att samla dessa aktörer på nationell nivå och vi ser att under Johans ordförandeskap ta en ännu mer aktiv roll att forma innovationspolitiken i Sverige, säger Linus Wiebe, Innovationsdirektör Lunds universitet.

FUHS bevakar, förutom utvecklingen för universitetsholdingbolagen i Sverige också den internationella utvecklingen. Många gånger vänder sig departement och andra organisationer till föreningen med remisser inom riskkapital och innovationspolitik.

– Jag ser med spänning fram emot att driva innovationsfrågor nu även nationellt och öka tillväxten i Sverige. Holdingbolagen i samspel med inkubatorer, science parks och andra offentliga innovationsaktörer utgör en väldigt viktig

Om FUHS

FUHS, Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, bildades 2005 och har idag alla (18 stycken) svenska universitetsholdingbolag som medlemmar. Läs mer på fuhs.se.

Kontakt

Nyheter LiU Holding

Jonas Nilsson, VD för Swegan.

LiU-avknoppning tar in över 100 miljoner i riskkapital

Tillverkaren av halvledarmaterial SweGaN AB, en avknoppning från LiU, har lyckats ta in 125 miljoner kronor i riskkapital. Pengarna ska användas för att bygga en ny produktionsläggning, öka omsättningen kraftigt och anställa ny personal.

Ljushårig kvinna vid vägg som pryds av guldfärgade skor.

Från LiU-forskning till LEAD-företag

Många forskare och studenter har idéer som kan växa till samhällsnyttiga företag. Men hur ska man veta att det är en bra idé? "Våga prata om den och testa intresset", är Catharina Sandbergs tips.

Campus Valla Studenthuset.

Åtgärdspaket för att rädda innovationsföretagen och framtidens jobb

FUHS och SISP föreslår fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.