Styrelsen ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap/lärarutbildning. Styrelsens mandatperiod är 2024-2026.

Ledamöter

Lärare

 • Håkan Löfgren, ordförande, dekan
 • Anna Johnsson Harrie, 1:e vice ordförande
 • Magnus Hultén, 2:e vice ordförande
 • Maritha Johansson
 • Robert Thornberg
 • Jonas Bergman Ärlebäck
 • Sofia Nyström
 • Kristin Westerholm

Företrädare för allmänintressen

 • Magnus Johansson, Linköpings kommun
 • Annika Karlsson, Norrköpings kommun

Studerande

 • Josefine Kilborn
 • Minna Löfstrand
 • Andreas Lagerlöf (doktorand)

Ersättare

Lärare

 • Cecilia Axell
 • Mats Brusman
 • Åsa Larsson
 • David Ludvigsson
 • Ann-Sofie Persson
 • Tünde Puskas
 • Lars Wallner
 • Helen Gustafsson

Företrädare för allmänintressen

 • Sara Frank, Kinda kommun
 • Andreas Wetell, Söderköpings kommun

Studerande

 • Ellen Ivarius Andersson
 • Anna Wikström

Styrelsens sekreterare

 • Caroline Kelly, koordinator

Personalföreträdare

 • Saco-S: Tove Mattsson, ersättare Carine Signoret
 • OFR/S: Veerle Bergqvist, ersättare Jenny Lönn

Sammanträdestider 2024

 • torsdag 1/2 kl 10-15 (Linköping)
 • torsdag 14/3 kl 10-15 (Norrköping)
 • tors-fre 18-19 april (internat)
 • torsdag 23/5 kl 10-15 (digitalt)
 • onsdag 5/6 kl 10-15 (Linköping),
 • torsdag 12/9 kl 10-15 (digitalt)
 • torsdag 17/10 kl 10-15 (Norrköping)
 • torsdag 7/11 kl 10-15 (digitalt)
 • torsdag 5/12 kl 10-15 (Linköping)

Möteshandlingar

Protokoll från senaste sammanträdet

Handlingar till nästa styrelsemöte (inloggning krävs).

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se.

Kontakt ordförande, vice ordförande och sekreterare

Relaterade sidor