Styrelsen vid Utbildningsvetenskap

Styrelsen ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap/lärarutbildning. Styrelsens mandatperiod är 2018-2020.

Ledamöter

Lärare

 • Jorgen Nissen, ordförande, dekan
 • Cecilia Lindgren, 1:e vice ordförande
 • Katarina Eriksson Barajas, 2:e vice ordförande
 • Joakim Samuelsson
 • Suzanne Parmenius-Swärd
 • Lina Lago
 • Åsa Larsson
 • Ingrid Bergqvist

Företrädare för allmänintressen

 • Åsa Ridne, Linköpings kommun
 • Sofie Lindén, Norrköpings kommun

Studerande

 • Anika Ernvik
 • Natalia Tomczyk
 • Anja Rydén Gramner (doktorand)

Övriga (ej ledamöter)

 • Ann-Kari Sundberg, Vice-dekan
 • Caroline Kelly, Styrelsens sekreterare
 • Saco-S: Andrzej Szklarski, Personalföreträdare
 • OFR/S: Veerle Bergqvist, ersättare Jens Isacsson 

SammanträdestiderVisa/dölj innehåll

2020

 • 6-7 februari på Vårdnäs Stiftsgård (internat lunch-lunch)
 • 5 mars klockan 10.15-15.00 i TPM51, Täppan, Campus Norrköping
 • 2 april klockan 10.15-15.00 på Campus Valla, möjlighet att delta via länk
 • 7 maj klockan 10.15-15.00 i Bravo, Hus D och via Zoom
 • 4 juni klockan 10.15-15.00 Bravo, Hus D och via Zoom
 • 10 september klockan 10.15-15.00, distansmöte via Zoom
 • 22 oktober klockan 10.15-15.00, distansmöte via Zoom
 • 3 december klockan 10.15-15.00, distansmöte via Zoom

2021

 • 4 februari klockan 10.15-15.00
 • 4 mars klockan 10.15-15.00
 • 8 april klockan 10.15-15.00 (utbildningsdag)
 • 6 maj klockan 10.15-15.00
 • 3-4 juni (internat)
 • 9 september klockan 10.15-15.00
 • 21 oktober klockan 10.15-15.00
 • 2 december klockan 10.15-15.00

MöteshandlingarVisa/dölj innehåll

Registrator

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se.

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterade sidorVisa/dölj innehåll