Styrelsen för Utbildningsvetenskap

Styrelsen ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap/lärarutbildning. Styrelsens mandatperiod är 2021-2023.

Ledamöter

Lärare

 • Håkan Löfgren, ordförande, dekan
 • Ann-Kari Sundberg, 1:e vice ordförande
 • Maria Simonsson, 2:e vice ordförande
 • Maritha Johansson
 • Robert Thornberg
 • Lars Wallner
 • Jonas Bergman Ärlebäck
 • Camilla Prytz

Företrädare för allmänintressen

 • Åsa Ridne, Linköpings kommun
 • Sofie Lindén, Norrköpings kommun

Studerande

 • Anika Ernvik
 • Deborah Traujtmann
 • Anja Rydén Gramner (doktorand)

Övriga (ej ledamöter)

 • Caroline Kelly, Styrelsens sekreterare
 • Saco-S: Andrzej Szklarski, Personalföreträdare
 • OFR/S: Veerle Bergqvist, ersättare Jens Isacsson 

Sammanträdestider Visa/dölj innehåll

2021

 • 4 februari klockan 10.15-15.00
 • 4 mars klockan 10.15-15.00
 • 8 april klockan 10.15-15.00 (utbildningsdag)
 • 6 maj klockan 10.15-15.00
 • 3-4 juni (internat)
 • 9 september klockan 10.15-15.00
 • 21 oktober klockan 10.15-15.00
 • 2 december klockan 10.15-15.00

Möteshandlingar Visa/dölj innehåll

Registrator

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterade sidor Visa/dölj innehåll