Styrelsen för Utbildningsvetenskap

Styrelsen ansvarar för utbildning, forskning och forskarutbildning inom området Utbildningsvetenskap/lärarutbildning. Styrelsens mandatperiod är 2021-2023.

Ledamöter

Lärare

 • Håkan Löfgren, ordförande, dekan
 • Anna Johnsson Harrie, 1:e vice ordförande
 • Maria Simonsson, 2:e vice ordförande
 • Maritha Johansson
 • Robert Thornberg
 • Lars Wallner
 • Jonas Bergman Ärlebäck
 • Camilla Sandström Prytz

Företrädare för allmänintressen

 • Magnus Johansson, Linköpings kommun
 • Sofie Lindén, Norrköpings kommun

Studerande

 • Simon Ågren
 • Gottfried Silverek
 • Daniel Bladh (doktorand)

Styrelsens sekreterare

 • Caroline Kelly, koordinator

Övriga (ej ledamöter)

 • Saco-S: Tove Mattsson, Personalföreträdare
 • OFR/S: Veerle Bergqvist, ersättare Hanna Ekelund Strand

Ersättare

Lärare

 • Cecilia Axell
 • Eva Bolander
 • Mats Brusman
 • Andreas Fejes
 • Åsa Larsson
 • David Ludvigsson
 • Ann-Sofie Persson
 • Ingrid Bergqvist

Företrädare för allmänintressen

 • Annsofie Hultbäck, Vadstena kommun
 • Zlatko Jankovic, Finspångs kommun

Studerande

 • Karin Frölind
 • Max Iivanainen Björklund
 • Andreas Lagerlöf (doktorand)

Sammanträdestider 2023

 • 9 februari klockan 10-15 (I206, Hus I, Campus Valla)
 • 16 mars klockan 10-15 (digitalt)
 • 13-14 april internat lunch-lunch (Söderköpings brunn)
 • 11 maj klockan 10-15 (digitalt)
 • 8 juni klockan 10-15 (Universitetsklubben, Campus Valla)
 • 7 september klockan 10-15 (digitalt)
 • 19 oktober klockan 10-15 (Campus Norrköping)
 • 16 november klockan 10-15 (digitalt)
 • 7 december klockan 10-15 (Universitetsklubben, Campus Valla)

Möteshandlingar

Handlingar till nästa styrelsemöte (inloggning krävs).

Om du söker handlingar från tidigare styrelsemöten, var vänlig kontakta universitetets registrator, registrator@liu.se.

Kontakt ordförande, vice ordförande och sekreterare

Relaterade sidor