Collaborative Research Seminar Series

Denna gemensamma seminarieserie vid IEI är en plattform för presentation av forskning i alla led för att främja disciplinärt och tvärvetenskapligt utbyte vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).  

Seminarieserien Collaborative Research Seminar Series riktar sig såväl till seniora som juniora forskare, både inom och utanför LiU. Seminarierna hålls vanligtvis på engelska. Presentation av forskning inom seminarieserien sker både efter inbjudan eller genom att kontakta seminarieledarna.

Spools of thread

Kommande seminarierVisa/dölj innehåll

Vårterminen 2022

2 februari 2022

Collaborative Research Seminar Series: Innovation, circularity, and sustainability – Friends or foes?

kl. 10.15 – 12.00 Online via Zoom

Föreläsare: Thomas Magnusson, professor vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Kontakta Andrea Fried, andrea.fried@liu.se alt. Magnus Klofsten, magnus.klofsten@liu.se för mer information om detta seminarium.

Kontakt

5 april 2022

Collaborative Research Seminar Series: Beyond a mediocre customer experience in the circular economy – The satisfaction of contributing to the ecological transition

kl. 10.15 – 12.00 Online via Zoom

Föreläsare: Hugo Guyader, universitetslektor vid Avdelningen för företagsekonomi (FEK), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Kontakta Andrea Fried, andrea.fried@liu.se alt. Magnus Klofsten, magnus.klofsten@liu.se för mer information om detta seminarium.

Kontakt

10 maj 2022

Collaborative Research Seminar Series: How to write a "kappa" – A research seminar for PhD students and supervisors sharing experiences 

kl. 10.15 – 12.00 Online via Zoom

Föreläsare: Johanna Sylvander, universitetslektor vid Avdelningen för företagsekonomi (FEK), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Kontakta Andrea Fried, andrea.fried@liu.se alt. Magnus Klofsten, magnus.klofsten@liu.se för mer information om detta seminarium.

Kontakt

Delta i Zoom möteVisa/dölj innehåll

Information och länk till våra Zoom-möten

Vi behandlar forskningsämnen från följande avdelningarVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll