29 maj 2023

Deltagarna ger Ledarskap i kommuner, LiKO, toppbetyg. Det visar kursutvärderingen av den omgång av utbildningen som avslutades i april. LiKO är en uppdragsutbildning som arrangeras av Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Stina Fogel, HR-chef på Norrköpings kommun och Mikael Jonsson, teknisk chef på Valdemarsviks kommun, är två av de nöjda deltagarna. 

Bildmontage med porträttbilder av Stina Fogel, HR-chef på Norrköpings kommun, och Mikael Jonsson, teknisk chef på Valdemarsviks kommun.

Stina och Mikael gick in i utbildningen med olika förutsättningar. Mikael med fler yrkesverksamma år bakom sig och lång erfarenhet som chef i en mindre kommun, Stina med kortare erfarenhet av chefskapet men i en betydligt större kommun. 

Båda hade också helt olika förväntningar på utbildningen. Mikael erkänner villigt att han var skeptisk i början. Han hade gått flera lite mer omfattande utbildningar där han upplevde att det inte var så mycket verkstad och att man glömde bort det mesta när man kom tillbaka till vardagen igen. 

Stina gick in i utbildningen med andra glasögon. Hon hade hört gott om den från kollegor och såg fram mot att vara med. Men Mikaels farhågor kom snabbt på skam. 

– Upplägget med stödgrupper, varvat med föreläsningar och reflektionstid passade jättebra. Vi hade gott om tid för diskussioner och reflektioner och det fanns något i upplägget som gjorde att det var lätt att vara närvarande och inte ha tankarna på annat håll, säger han. 

Värdefull dialog och reflektion

Stina håller med. Hon upplever att hon har fått med sig väldigt mycket som hon har användning för i det dagliga arbetet som HR-chef på Norrköpings kommun. 

Kvinna med rosa byxor och brun kavaj lutar sig över ett uppfällt pingisbord och lägger ett pussel.Stina Fogel lockades bland annat av att utbildningen tar upp hur olika delar bildar pusslets helhet. Hos HR-avdelningen på Norrköpings kommun finns möjlighet att koppla av med fysiska pussel också. Foto Marie-Louise Elebring – För mig var utbildningen lockande för att den fördjupade sig i helheten med all den komplexitet som det innebär och tog upp hur olika delar bildar pusslets helhet. Allt från kommungemensamma frågor och politikernas roll och uppdrag till olika dilemman man som chef kan ha i den dagliga styrningen av verksamheten, säger Stina. 

Både Stina och Mikael lyfter dialogen och reflekterandet som det mest positiva med utbildningen. Alla deltagare bjöd på sig själva och delade med sig av både positiva och negativa erfarenheter på ett öppet och modigt sätt.

Viktig mix av teori och praktik

I LiKO delas deltagarna tidigt upp i stödgrupper med ett lite mindre antal personer som sedan följs åt i samma grupp under hela utbildningen. Stina och Mikael var i samma stödgrupp och de är båda imponerade över hur bra kemin och samspelet i gruppen fungerade.

– Trots att vi hade väldigt olika bakgrund och erfarenhet i gruppen gick alla in i det med en nyfikenhet och öppenhet som jag tror är viktig. Jag har lärt mig väldigt mycket av gänget i min grupp och jag tror att jag har kunnat bidra med något också, säger Mikael. 

Utbildningens upplägg är också något de båda återkommer till. Dagarna varvas med föreläsningar med forskare från LiU, gästföreläsare, besök från kommundirektörer och kommunpolitiker samt mycket tid för reflektion över dilemman som kan uppstå i ledarskapet. 

Just mixen, att få ta del av den senaste forskningen och samtidigt få dryfta konkreta exempel som kan påverka ens vardag gör ger en extra dimension till lärandet är något de båda deltagarna återkommer till. De uppskattar också att det ges gott om tid och utrymme för egna diskussioner och reflektioner och för att smälta intrycken. 

Mentorskap som betydde mycket

I Ledarskap i kommuner ingår även ett mentorsprogram, varje deltagare får en mentor som blir en extra person att dela tankar och erfarenhet kring sitt ledarskap med. 

– Jag har fortsatt ha kontakt med min mentor efter utbildningen också och det betyder mycket. Det är skönt att kunna ha en erfaren ledare utanför den egna organisationen att bolla tankar och dilemman med, säger Stina. 

Avslutningsvis får Stina och Mikael sammanfatta vad de har fått ut av att delta i LiKO. Mikael, som ju var lite skeptisk inledningsvis, har nästan bara positiva upplevelser av kursen. 

– Det här är faktiskt den bästa ledarskapsutbildningen jag varit med på. Det jag särskilt tar med mig är de dilemman vi pratat om, hur vi har delat med oss och lärt av varandra ibild på en man som går ut från ett grått husLiKO överträffade Mikaels förväntningar med råge. "Det här är faktiskt den bästa ledarskapsutbildningen jag varit med på", säger han. Foto Marie-Louise Elebring stödgruppen och inspelen från forskare och politiker. Jag har fått mer förståelse för politikernas roll och det kan jag ta med mig när jag träffar dem i vår verksamhet, säger Mikael

–  Diskussionerna och reflektionerna är otroligt värdefulla. Det har också gett mycket att deltagarna kommer från helt olika verksamheter och kommuner. Jag har fått många nya perspektiv på hur jag kan agera, leda och tänka som ledare. Fördjupningen kring den politiska organisationens kontext har fått mig att tydligare än tidigare se vikten av att kommunens politiker och tjänstemän inte ser varandra som motpoler utan att det är först när vi ser vikten av varandra och att samverka som vi kan leverera som bäst tillsammans, avslutar Stina. 

Om kursen och utvärderingen

Utvärderingen

Deltagarna i årets omgång av Ledarskap i kommuner ger utbildningen toppbetyg i kursutvärderingen. På en skala från 1 – 5 får samtliga moment i kursen ett betyg på mellan 4,1 – 4,8.

Deltagarna är mest nöjda med arbetsformerna och hur kursen tar tillvara på deltagarnas egna erfarenheter. Särskilt uppskattat är också bland annat möjligheten att djuploda i särskilda ämnen eller föreläsningar, samt blandningen av input från aktuell forskning och erfarenhetsutbyte med andra chefer. Flera av deltagarna lyfter också värdet av stödgrupperna och att få tid och möjlighet för reflektion och diskussion med andra ledare.

– Ledare i kommuner ansvarar för personal, verksamhet och budget men också för att förhålla sig till stora frågor om demokratiska värden, ekonomiska prioriteringar och medborgarnas rättigheter. Jag tror att det är just i den typen av frågor som deltagarna upplevt att utbildningen bidrar med ett vidgat perspektiv jämfört med ”traditionella” ledarskapskurser, säger Sofia Nordmark, universitetslektor i socialt arbete och en av kursens lärare.

– Det är glädjande att CKS kan bidra till att utveckla våra kommuner till reflekterande kommuner, säger Robert Jonsson, kursansvarig och universitetslektor på CKS.

Ledarskap i kommuner

Ledarskap i kommuner är en uppdragsutbildning för högre kommunala chefer som söker kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. 

Utbildningen ges av Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet. Det övergripande syftet med utbildningen är att stödja och utveckla ledarskapet i kommunerna och i östgötaregionen med omnejd.

Ledarskap i kommuner har arrangerats i lite olika former sedan 2001. I dagsläget hålls utbildningen som internat och deltagarna träffas vid sex tillfällen under drygt ett halvår. Utbildningen avslutas alltid med en högtidlig avslutning då även mentorerna är med.

Robert Jonsson, universitetslektor på CKS, är kursansvarig. Lärare är Sofia Nordmark, universitetslektor på avdelningen för socialt arbete och Lena Högberg, universitetslektor i företagsekonomi. I utbildningen deltar även föreståndare och flera forskare från CKS som föreläsare.


Kontakt

Relaterat innehåll

Fler nyheter från Centrum för kommunstrategiska studier

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

en väg in och ut från en rondell

Har storleken betydelse? Det beror på, säger ny forskning om kommundelningar

Svenska kommuner står inför stora utmaningar och det har under en tid funnits en stark tro på att bästa lösningen är att slå ihop kommuner. Nu visar en färsk studie från CKS av bl.a. Gissur Ó Erlingsson att delningar av kommuner  kan ha bättre effekt.

en man i rutig skjorta och kavaj vid ett konferensbord

Möt CKS nya ordförande Niklas Borg

I januari togs beslut om en ny styrelse på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS. Den nya styrelsen, som är vald på en period av tre år, leds av Niklas Borg, kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköpings kommun.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.