GDK-studenter vann stipendium för exjobb om återvinning

Celtina Huynh och Isabella Petersson Wigh, båda nybakade studenter från programmet Grafisk design och kommunikation, har tilldelats ett stipendium på 10 000 kronor från Grafiska Leverantörsföreningen för sitt exjobb om återvinning. Stipendiet delades ut på Nordens största print-konferens PrintNext i oktober.

GDK-studenten Celtina Huynh mottar stipendium på scen på PrintNext-konferensen. GDK-studenten Celtina Huynh mottar Grafiska Leverantörsföreningens stipendium på PrintNext-konferensen 28 oktober. Isabella Petersson Wigh kunde inte medverka under utdelningen. På bilden syns också moderatorn Jon Forssell. Foto: Björn Dalin

Enligt Grafiska Leverantörsföreningens ordförande Lars Lindberg har Celtina och Isabella med sitt exjobb visat att lättillgänglig, relevant och korrekt information, presenterat i ett genomtänkt designkoncept, kan uppmuntra till källsortering och ökad miljömedvetenhet. Föreningen menar också att deras koncept bevisar att det tryckta ordet fortfarande har en viktig funktion i en för övrigt digitalt dominerad värld.

Stort grattis! Hur känns det?

– Vi är väldigt glada och tacksamma över vinsten! Det känns jättekul att vi kunnat tillämpa mycket av det vi lärt oss under de här tre åren i ett sista projekt och att arbetet uppmärksammats.

Vad handlar ert exjobb om?

– Vi har tagit fram ett visuellt konceptförslag som skulle kunna vara en del av lösningen i att minska felsorteringen vid källsortering för privatpersoner. Konceptförslaget är ett kit bestående av ett informationsblad samt etiketter för olika avfallsfraktioner som exempelvis kommuner skickar ut till hushållen. Syftet med etiketterna är att uppmuntra privatpersoner att sätta upp egna förvaringssystem för källsortering i hemmet utifrån sina möjligheter och behov.

Informationsblad och etiketter om källsorteringCeltina Huynh och Isabella Pettersson Wigh har i sitt examensarbete tagit fram ett visuellt konceptförslag som underlättar för hushåll att källsortera på rätt sätt. Etiketternas framsidor är hämtade från Avfall Sveriges nya skyltsystem.

– Våra ledord har varit tillgänglighet, effektivitet och bekvämlighet, vilket vi anser att det tryckta formatet kan bidra till inom det här området. Målgruppen behöver inte söka upp informationen själva, det krävs inte tillgång till en digital enhet, och informationen finns lättillgänglig på den plats där avfallet uppstår och sorteras.

Spännande! Har ni funderat på att sälja in konceptet till något företag som sysslar med återvinning?

– Under handläggningarna och framläggningen fick vi mycket positiv feedback och uppmuntran till att arbeta vidare med konceptet och pitcha det till olika verksamheter. Det är dock inget vi hunnit gå vidare med ännu.

 

Fakta om exjobbet

Titel: Utformning av designkoncept i syfte att informera om och uppmuntra till källsortering
Författare: Celtina Huynh och Isabella Petersson Wigh
Handledare: Sophie Gudmann Knutsson
Examinator: Jonas Löwgren

Kontakt

Senaste nytt från LiU