12 september 2019

Elin Strandberg tilldelas ett pris för examensuppsatsen ”Ljuskällors påverkan på teckensnitts läsbarhet” (handledare Niklas Rönnberg och examinator Jonas Löwgren).

Foto David Karlsson
Elin Strandberg var under studietiden
på Campus Norrköping också arbetsmiljöombud
för GDK-sektionen.
Det är Grafiska yrkenas främjande, GYF, som årligen ger 25 000 kr till en student ”som skrivit en välgjord uppsats om ett angeläget ämne”. 

Elin Strandberg gick programmet Grafisk design och kommunikation på Campus Norrköping 2015-2018:

– Mina tre år på GDK var otroligt lärorika och intressanta. Att få lära sig de teoretiska grundstenarna inom design och hur man når ut till folk med hjälp av metoder och designteorier är riktigt kul. Det blir så mycket djupare och roligare än om man bara gjorde en design "för att den är fin".

– GDK går in på många olika designområden för att ge en bred och bra kunskapsgrund. Den bredden gör att jag kan arbeta med många olika designprojekt och även förstå mig på andra områden inom kommunikation och design på ett bättre sätt.
 
Elin berättar att hon i examensarbetet främst hade nytta av den typografiska delen av utbildningen, men även andra delar som hur hjärnan uppfattar och avkodar olika saker. 

– Sen fick jag även plocka in en del annan kunskap som fysik om ljuskällorna och även biologi om hur människans synförmåga är uppbyggd och fungerar.

Idag bor och arbetar hon i Örebro som grafisk designer på företaget Winn Scandinavia. 

– Där jobbar jag med allt möjligt från sociala medier, tidningsannonser, förpackningsdesigner och webbdesign. Jag använder mig av de kunskaperna jag fick från min utbildning varje dag. 

Även priset för utbildning går till GDK >>


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.